Aktivitets- og samværstilbud

Gribskov Kommune råder over en række forskellige samværs- og aktivitetstilbud. Se mere om de forskellige tilbud her.

Tilbud til borgere med psykisk sygdom:

Mødestedet

Tilbud til borgere med udviklingshæmning og/eller autisme:

Gydehøj dagtilbud

Vega dagcenter

Søg om aktivitets- og samværstilbud

Du eller din familie skal kontakte Gribskov Kommune for mere om information om, hvordan du søger om aktivitets- og samværstilbud.

Kontakt Gribskov Kommune for at søge om aktivitets- og samværstilbud

Lovgivning: Lov om Social Service (Serviceloven) §104