Genåbning

Fortsat gradvis genåbning

Aftalepartierne i regeringen har indgået en aftale om gradvis genåbning fra 6 til 21. maj

 6. april

Ud over den gældende åbning i grundskolen åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil sige hver anden uge. 

På ungdoms- og voksenuddannelser kan eleverne vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. 

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde. Uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.

 

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud.

 13. april

Partierne er enige om, at almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan genåbne 13. april 2021.

Indkøbscentre, stormagasiner og arkader i kommuner med særlig høj incidenstal er undtaget. Deres eventuelle genåbning vil blive vurderet af Epidemikommissionen.

 21. april

De store indkøbscentre og stormagasiner på over 15.000 kvadratmeter for almindelig handel kan åbne.

 Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer, museer, kunsthaller samt biblioteker.

 Uden coronapas åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

 Hvilke konkrete sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

 6. maj

Med coronapas åbnes for indendørs servering på restauranter og cafeer, konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

 Desuden åbnes med coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år.

 Hvilke konkrete sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

 21. maj

I sidste omgang åbnes med coronapas resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande, daghøjskoler og aftenskoler.

 

Mulighed for hurtig lokal nedlukning

Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til genåbningsplanen på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.

Der vil i alle faserne fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag: Eksempelvis begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om bruge af mundbind, begrænsning af samlet antal publikummer, siddende publikum, og der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne med videre.

Udgangspunktet er landsdækkende genåbninger. Når det ikke er muligt på grund af høj incidens eller smitteudbrud, skal Epidemikommissionen og myndighederne i indstillinger overveje fleksible modeller, herunder regionale og lokale modeller.

Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.

 

Aftalepartierne er enige om, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning i de kommende måneder, så de gælder til og med 30. juni 2021. 

 

 

 

Fra mandag den 22. marts 2021 genåbner følgende:

 • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden kan komme tilbage på skolebænken igen. Det bliver efter samme testmodel som i resten af landet.
 • Der gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet.
 • Forsamlingsloftet hæves fra fem til ti personer udendørs. Sundhedsmyndighedernes anbefaler fortsat, at man kun mødes fem personer indendørs.
 • Forsamlingsloftet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.
 • Der åbnes for udendørs gudstjenester med videre med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester med videre.

 

Fra mandag den 15. marts kan skolebørn fra 5.-10. klasse komme til ude-undervisning på skolen en gang om ugen.

 

Genåbningen er planlagt efter smittetallene i de enkelte regioner. Det betyder, at nogle regioner åbner mere op end andre. I Gribskov Kommune er vi kun omfattet af de nationale genåbninger. Det betyder genåbning af følgende:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
   

I forhold til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, betyder det, at for eksempel golf, fodbold, tennis, spejdere, cykel- løbeklubber og rideklubber (ved udendørs aktiviteter) kan genåbne.

 Kommunens kulturinstitutioner kan genåbne udendørs tilbud.

Læs mere om betydningen for Gribskov Kommune på coronasmitte.dks side 

 

Til foreninger:
Foreninger kan læse mere på hjemmesiden Aktiv Gribskov under Corona Krise