Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af sundhedsstyrelsen. NB: Sundhedsstyrelsen har forlænget pausen med vaccinen fra AstraZeneca med yderligere 3 uger.

Sundhedsstyrelsen har valgt at sætte vaccination med vaccinen fra AstraZeneca på pause i  yderligere tre uger.  Årsagen er mulige alvorlige bivirkninger. Det skriver Sundhedsstyrelsen efter flere indberetninger om blodpropper. Derfor undersøger styrelsen nu, om der kan være en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. I mellemtiden har styrelsen valgt ikke at anvende vaccinen i den danske vaccinationsindsats og altså heller ikke i Gribskov Kommune. Indtil videre er alle planlagte vaccinationer derfor aflyst – både 1. og 2. dosis.

Lægemiddelstyrelsen vil kommunikere direkte til de borgere som allerede har modtaget vaccinen ift. evt. bivirkninger, og hvordan de skal forholde sig.

Sundhedsstyrelsen lavet følgende materiale om spørgsmål og svar om pauseringen af AstraZeneca:

Et kort fakta ark 

Notat med spørgsmål og svar:

Notat med nærmere beskrivelse af pauseringen

Sundhedsstyrelsen arbejder på en udmelding om, hvornår og hvordan der kan inviteres til nye/færdiggørelse af vaccinationsforløb. Dette formidles

 

Læs information og vejledninger fra kommunen om coronavirus

Fra uge 12 vil målgruppe 8 modtage invitation til vaccination. 

 • Borgere over 65 år der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (gruppe 2)
 • Borgere der er i særlig risiko for en alvorligt forløb med COVID-19 (gruppe 5)
 • Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren (gruppe 4)
 • Borgere over 85 år (gruppe 3)
 • Pårørende det personer med særligt øget risiko (gruppe 6)
 • Borgere 80-84 år (gruppe 7)
 • Borgere 79-75 år (gruppe 8)

 

Hvis du har modtaget brev med tilbud om vaccination, kan du bestille tid på www.vacciner.dk. Har du ikke Nem-ID kan du bestille tid på telefon 38 66 00 00. Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 8-17 og i weekend og helligdage mellem kl. 8-16.
Du kan læse svar på de oftest stillede spørgsmål i ”Spørgsmål og svar”. Finder du ikke svar, kan du kontakte os på telefon 72 49 60 00 i kommunens åbningstid.

Transport til vaccination 
Du står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter. Er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, og du samtidigt har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du får hjælp til transport af Gribskov Kommune. Du kan kontakte os i på telefon 72 49 60 00 i kommunens åbningstid.

Hvis du skal have hjælp til transport er det Gribskov Kommunes vaccinationstaskforce, der bestiller tid til både kørsel og vaccination begge gange.

Ledsagelse til vaccination
Både Gribskov Seniorcenter og Røde Kors tilbyder ledsagelse til vaccinationscenteret. Ledsagerne vil være frivillige hjælpere.
Du skal være opmærksom på at bestille plads til ledsageren, hvis du benytter Flextur.Du kan kontakte Gribskov Seniorcenter på telefon 72 49 91 75. Du kan kontakte Røde Kors på telefon 35 29 96 60 på hverdage mellem klokken 10-14.

Seneste nyt om vaccination
Du kan læse seneste nyt om vaccination mod COVID-19 i Region Hovedstande her

 

 

 

Sundhedsstyrelsen har ændret i målgrupperne for vaccination

Sundhedsstyrelsen har justere planen for vaccinationsudrulningen. Det betyder, at vaccination af målgrupperne 4, 5 og 6 sker efter ændrede (skærpede) visitationskriterier. Desuden sker der en sammenlægning af målgrupperne 10, 11 og 12, således at vaccination vil blive tilbud efter alder, med de ældste først samt til dem med størst risiko.

 Ændringerne berører målgrupperne:

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.

12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

 Langt de fleste personer i målgruppe 4, 5 og 6 er allerede blevet tilbudt vaccination eller er vaccineret.

 Målgruppe 5

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der er behov for en præcisering af visitationskriterierne i målgruppe 5. Det betyder, at de begrænsede vaccineleverancer prioriteres til ældre over 65 år samt efter en konkret lægefaglige vurdering af patientens prognose og risiko i forhold til at blive syg med Covid-19. Det vil sige, at alle kronikere ikke automatisk kommer i betragtning, men at der vil fokus på de kronikere, der kan få et alvorligt forløb med Covid19.

 Målgruppe 4

Fortsat vaccination af målgruppe 4 vil  efter den 19. marts 2021 kun kunne ske helt undtagelsesvist. Det vil fx gælde nyansatte og personale, der grundet udfordringer med visitationsprocedurer endnu ikke er visiteret, fx . Samtidigt skal det konkret vurderes, at vaccination ikke kan afvente de 1-3 måneder, hvorefter personen ellers vil blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium. Endelig skal den pågældende opfylde flere af følgende kriterier:

Medarbejdere, som i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer med mistænkt eller konstateret COVID-19 eller ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter
Medarbejdere, som i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko
Medarbejdere, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan erstattes af kolleger, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af få personer i landet
 

Sammenlægning af 10, 11 og 12

Baseret på de hidtidige erfaringer har Sundhedsstyrelsen besluttet at justere grupperne 10,11 og 12. Alder vurderes at være  af meget væsentlig betydning for risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Ved sammenlægning af grupperne vil prioriteringen efter alder, startende med de ældste først. Konkret vil ændringen af målgrupper betyde, at personer i nuværende gruppe 10 og 11, som er yngre end 60, kan forvente at få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer i nuværende gruppe 12, som er ældre end 60 år vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt vil der dog være tale om mindre udskydelser for de fleste. Når alle personer på 50 år og derover er vaccineret, finder Sundhedsstyrelsen, at det sundhedsfagligt mest hensigtsmæssige herefter er at prioritere både de ældste og yngste inden for gruppen 16-49 år, således at der tages hensyn til både en, om end lille, aldersbetinget risiko for sygdom, samtidigt med en, om end større, smittespredning i de yngre grupper.

 

 

 

Få fat i dit Coronapas

Læs mere om Coronapas og hvordan du får hentet det her.

Coronapas – hvis du er fritaget for digital post

Hvis du er færdigvaccineret og er fritaget fra digital post, får du tilsendt dit vaccinationspas med fysisk post. Sundhedsmyndighederne begynder fra den 8. april at sende ud til de borgere, der allerede er

færdigvaccineret. Derefter vil der løbende blive sendt vaccinationspas ud i takt med, at borgerne færdigvaccineres.

På sundhed.dk er der desuden en fuldmagtsløsning, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.

 

Dokumentation for negativt testsvar hvis du er fritaget for digital post

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har et negativ testsvar, men er fritaget for digital post, kan du på de fysiske antigentest-stationer få fysisk dokumentation for negativt testsvar. Der arbejdes lige nu på en løsning i forhold til PCR-test.

 Print af Coronapas

Der etableres så hurtigt som muligt en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan bestille et printet vaccinationspas. (telefonnummer indsættes så snart kommunen får nummeret oplyst)

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forskelligt materiale om at blive vaccineret mod Covid-19 / Corona.

Du kan læse en pjece om vaccination

Sådan bliver du vaccineret
Alle i Danmark får tilbud om vaccination. Vaccinationen er gratis og frivillig.
Sundhedsstyrelsen har lavet en guide, som fortæller hvordan vaccinationen foregår og hvornår man er færdigvaccineret. Guide

Hvis du eller dine pårørende har modtaget et brev, i enten e-boks eller med post, med tilbud om COVID-19 vaccination fra Statens Serum Institut, har du nu mulighed for at blive vaccineret.

Vaccination mod COVID-19 er gratis og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kan bestille tid ved at logge ind med dit Nem-ID på www.vacciner.dk.

Du skal have to vaccinationer og det er Sundhedsstyrelsen, som bestemmer, hvor lang tid der skal gå mellem hver vaccination. Du skal bestille tid til begge vaccinationer på én gang.

Du står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter. Er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, og du samtidigt har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du får hjælp til transport af Gribskov Kommune. Du kan kontakte os i på 72 49 60 00 i kommunens åbningstid.

Hvis kun den ene ægtefælle har fået tilbud om vaccination

Hvis din ægtefælle er blevet kontaktet af Gribskov Kommune vedrørende kørsel til vaccinationscenter, og du ikke har fået samme tilbud, er det fordi du ikke er omfattet af målgruppen i vaccinationsgruppe 2 eller 5.

Vaccinationsgruppe 2 omfatter borgere over 65 år i eget hjem der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Gruppe 5 er borgere der er i særlig risiko for en alvorligt forløb med COVID-19. Se skema over vaccinationsgrupperne her.

Vaccinationsindsatsen mod COVID-19 til borgere sker i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af Sundhedsstyrelsen.

Der kan derfor gå noget tid, før du bliver tilbudt vaccination. Du modtager tilbuddet i din e-boks eller postkasse, når det er ved at være din tur. Du kan ikke bestille tid til vaccination før du har modtaget et tilbud. Alle borgere over 16 år vil i løbet af 2021 modtage et tilbud om vaccination.

Hverken Kommunen, din læge eller hjemmeplejen kan give dig information om, hvornår det er din tur.

Kommunen har ikke oplysninger om, hvornår der bliver lagt nye tider på www.vacciner.dk da det er Region Hovedstaden der administrerer systemet. I takt med at der kommer flere vacciner og der åbnes flere vaccinationscentre, kommer der nye tider. Du får besked i e-boks når det er din tur.

Vaccinationskalender

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen.

Ud fra den viden der er lige nu, forventer Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der er i særlig risiko, personale i sundheds- og plejesektoren samt samfundskritiske funktioner vil være blevet tilbudt vaccination inden april 2021.
Sundhedsstyrelsen forventer at kunne begynde at tilbyde vaccination til den øvrige befolkning i slutningen af foråret eller starten af sommeren.

Se vaccinationskalender her

Læs mere om målgrupperne og se oversigt over gruperne her

Sundhedsstyrelsen har sendt et informationsbrev til alle borgere over 18 år i Danmark.

Brevet indeholder general information omkring vaccination mod COVID-19, men brevet betyder ikke, at du kan bestille en vaccinationstid.

Du kan bestille dine vaccinationer, når du modtager et brev med tilbud om vaccination fra Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at vaccinerne vil være godkendte til for eksempel børn, gravide og ammende. Er du i en af disse grupper vil du derfor ikke blive tilbudt vaccination.

Vi har i første uge af januar kontaktet alle borgere i gruppe 2. Vaccinationsgruppe 2 omfatter borgere 65 år i eget hjem der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du har ønsket vaccination og oplyst at du har behov for hjælp til bestilling af transport og vaccination, vil du snarest blive kontaktet med nærmere oplysninger.

Hvem vaccineres per d.d.?
Borgerene er inddelt i 12 grupper. 

Lige nu vaccineres disse grupper:

 • Borgere over 65 år der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (gruppe 2)
 • Borgere der er i særlig risiko for en alvorligt forløb med COVID-19 (gruppe 5)
 • Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren (gruppe 4)
 • Borgere over 85 år (gruppe 3)
 • Pårørende det personer med særligt øget risiko (gruppe 6)
 • Borgere 80-84 år (gruppe 7)
 • Borgere 79-75 år (gruppe 8)

Hvordan ved jeg, om jeg kan booke tid til vaccination?
Du kan booke tid, hvis du har modtaget et brev med tilbud om vaccination fra Statens Serum Institut.

 

Hvor booker jeg tid?
Du booker tid ved at logge ind med Nem-ID på www.vacciner.dk

Er du fritaget fra Nem-ID kan du ringe til Region H vaccinebooking på telefon 38 66 00 00 Hverdage kl. 8-17

Weekend og helligdage kl. 8-16

OBS! du kan kun ringe hvis du IKKE har Nem-ID. 

Gribskov Kommune kan ikke hjælpe med at booke vaccinetid.

 

Skal jeg booke tid til begge vacciner på én gang?
Ja. Du skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tidsintervallet mellem vaccinerne alt efter hvilken vaccine du modtager.

 

Hvilken gruppe tilhører jeg?
Se skema i bunden.

 

Kan jeg blive vaccineret inden min vaccinegruppe startes?
Nej.

 

Kan jeg bestille vaccinetid inden min vaccinegruppe startes?
Nej.

 

Kan jeg bestille vaccinetid inden jeg modtager brev med tilbud om vaccination?
Nej.

 

Hvem kan få hjælp til kørsel?
Du skal først undersøge med dine pårørende og din øvrige omgangskreds, om du kan få hjælp til kørsel, hvis du ikke kan benytte Flextur eller er bevilget Flexhandicap.

Du kan få hjælp til kørsel fra Gribskov Kommune hvis du tilhører vaccinationsgruppe 2 eller vaccinationsgruppe 5 og har en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, ikke kan benytte kollektiv transport, og ikke har pårørende til at hjælpe sig.

 

Hvordan får jeg hjælp til kørsel?
Du skal kontakte Gribskov Kommunes borgerservice. De kan vurdere, om de kan
hjælpe dig, eller om du skal viderestilles til Gribskov Kommunes  vaccinations-taskforce.
Gribskov Kommunes vaccinations-taskforce har muligvis kontaktet dig, for at vurdere dit behov for kørsel. 

Kan jeg medbringe hjælpemidler og en ledsager med almindelig Flextur?

Ja. Du kan medbringe en ledsager, og du kan medbringe hjælpemidler som rollator, kørestol og el-kørestol. Du skal selv kunne komme fra din bolig til kantstenen og rundt på vaccinationscentret.

Du skal selv bestille vaccinetid og kørsel.
Du kan bestille kørsel på movia.flextrafik.dk eller på telefonnummer 7026 2727. Vær opmærksom på, at Flextur ikke modtager kontant betaling.

 

Kan jeg få en ledsager med?
Både Gribskov Seniorcenter og Røde Kors tilbyder ledsagelse til vaccinationscenteret. Ledsagerne vil være frivillige hjælpere.

Du skal være opmærksom på at bestille plads til ledsageren, hvis du benytter Flextur.

Du kan kontakte Gribskov Seniorcenter på telefon 72 49 91 75.Du kan kontakte Røde Kors på telefon 35 29 96 60 på hverdage mellem klokken 10-14.

Kan jeg køre til vaccination med Flexhandicap?
Ja, du kan køre med Flexhandicap til vaccination.
Du bestiller selv vaccinetid.
Du bestiller selv også kørsel.

Hvem bestiller kørsel bevilget af kommunen?
Hvis du skal have hjælp til transport er det Gribskov Kommunes vaccinationstaskforce, der bestiller tid til både kørsel og vaccination begge
gange.

Du modtager et brev i din e-boks eller postkasse med information om tidspunkter for
både kørsel og vaccination.

Hvis du bevilges Flexkommune, skal du selv booke vaccinetid. Herefter kan du bestille kørsel hos kommunes Borgerservice.

Seneste nyt om vaccination
Du kan læse seneste nyt om vaccination mod COVID-19 i Region Hovedstande på denne side 

Hvornår kan jeg forvente, at blive tilbudt vaccination?
Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen. 

 Har du generelle spørgsmål om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles coronahotline på telefon +45 70 20 02 33”.