Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af sundhedsstyrelsen.

Danmark fortsætter vaccineudrulning uden AstraZeneca-vaccinen, læs mere her

 

Læs information og vejledninger fra kommunen om coronavirus

Få fat i dit Coronapas

Læs mere om Coronapas og hvordan du får hentet det her.

Coronapas – hvis du er fritaget for digital post

Hvis du er færdigvaccineret og er fritaget fra digital post, får du tilsendt dit vaccinationspas med fysisk post. Sundhedsmyndighederne begynder fra den 8. april at sende ud til de borgere, der allerede er

færdigvaccineret. Derefter vil der løbende blive sendt vaccinationspas ud i takt med, at borgerne færdigvaccineres.

På sundhed.dk er der desuden en fuldmagtsløsning, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.   

Ny telefonløsning til bestilling af fysisk vaccinationspas

Fra den 15. april starter en nye telefonservice, hvor færdigvaccinerede borgere kan ringe ind og bestille et printet vaccinationspas,

 Konkret skal borgere ringe til supporten på telefonnr. 4422 7774 og oplyse deres CPR-nummer. Herefter vil supportmedarbejderen udføre bestillingen, og borgeren vil modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage.

 Telefonservicen skal ses som supplement til løsningen, hvor vaccinationspasset sendes automatisk til færdigvaccinerende borgere, der er fritaget fra digital post. Fx giver telefonservicen mulighed for, at disse borgere kan bestille et nyt vaccinationspas, hvis det første mistes. Den nye

telefonbestillingsløsning er ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk. 

Dokumentation for negativt testsvar hvis du er fritaget for digital post

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har et negativ testsvar, men er fritaget for digital post, kan du på de fysiske antigentest-stationer få fysisk dokumentation for negativt testsvar. Der arbejdes lige nu på en løsning i forhold til PCR-test.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forskelligt materiale om at blive vaccineret mod Covid-19 / Corona.

Du kan læse en pjece om vaccination

Sådan bliver du vaccineret
Alle i Danmark får tilbud om vaccination. Vaccinationen er gratis og frivillig.
Sundhedsstyrelsen har lavet en guide, som fortæller hvordan vaccinationen foregår og hvornår man er færdigvaccineret. Guide

Er du vaccineret, kan du her

læse gode råd til dem som er blevet vaccineret

 

Vaccinationsindsatsen mod COVID-19 til borgere sker i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af Sundhedsstyrelsen.

 Kommunen har ikke oplysninger om, hvornår der bliver lagt nye tider på www.vacciner.dk da det er Region Hovedstaden der administrerer systemet. I takt med at der kommer flere vacciner og der åbnes flere vaccinationscentre, kommer der nye tider. Du får besked i e-boks når det er din tur.

 

Se vaccinationskalender her

Læs mere om målgrupperne og se oversigt over gruperne her

Hvem vaccineres per d.d.?
Borgerene er inddelt i 12 grupper. 

Lige nu vaccineres disse grupper:

  • Borgere over 65 år der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (gruppe 2)
  • Borgere der er i særlig risiko for en alvorligt forløb med COVID-19 (gruppe 5)
  • Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren (gruppe 4)
  • Borgere over 85 år (gruppe 3)
  • Pårørende det personer med særligt øget risiko (gruppe 6)
  • Borgere 80-84 år (gruppe 7)
  • Borgere 79-75 år (gruppe 8)

Hvordan ved jeg, om jeg kan booke tid til vaccination?
Du kan booke tid, hvis du har modtaget et brev med tilbud om vaccination fra Statens Serum Institut.

 

Hvor booker jeg tid?
Du booker tid ved at logge ind med Nem-ID på www.vacciner.dk

Er du fritaget fra Nem-ID kan du ringe til Region H vaccinebooking på telefon 38 66 00 00 Hverdage kl. 8-17

Weekend og helligdage kl. 8-16

OBS! du kan kun ringe hvis du IKKE har Nem-ID. 

Gribskov Kommune kan ikke hjælpe med at booke vaccinetid.

 

Skal jeg booke tid til begge vacciner på én gang?
Ja. Du skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tidsintervallet mellem vaccinerne alt efter hvilken vaccine du modtager.

 

Hvilken gruppe tilhører jeg?
Se skema i bunden.

 

Kan jeg blive vaccineret inden min vaccinegruppe startes?
Nej.

 

Kan jeg bestille vaccinetid inden min vaccinegruppe startes?
Nej.

 

Kan jeg bestille vaccinetid inden jeg modtager brev med tilbud om vaccination?
Nej.

 

Hvem kan få hjælp til kørsel?
Du skal først undersøge med dine pårørende og din øvrige omgangskreds, om du kan få hjælp til kørsel, hvis du ikke kan benytte Flextur eller er bevilget Flexhandicap.

Du kan få hjælp til kørsel fra Gribskov Kommune hvis du tilhører vaccinationsgruppe 2 eller vaccinationsgruppe 5 og har en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, ikke kan benytte kollektiv transport, og ikke har pårørende til at hjælpe sig.

 

Hvordan får jeg hjælp til kørsel?
Du skal kontakte Gribskov Kommunes borgerservice. De kan vurdere, om de kan
hjælpe dig, eller om du skal viderestilles til Gribskov Kommunes  vaccinations-taskforce.
Gribskov Kommunes vaccinations-taskforce har muligvis kontaktet dig, for at vurdere dit behov for kørsel. 

Kan jeg medbringe hjælpemidler og en ledsager med almindelig Flextur?

Ja. Du kan medbringe en ledsager, og du kan medbringe hjælpemidler som rollator, kørestol og el-kørestol. Du skal selv kunne komme fra din bolig til kantstenen og rundt på vaccinationscentret.

Du skal selv bestille vaccinetid og kørsel.
Du kan bestille kørsel på movia.flextrafik.dk eller på telefonnummer 7026 2727. Vær opmærksom på, at Flextur ikke modtager kontant betaling.

 

Kan jeg få en ledsager med?
Både Gribskov Seniorcenter og Røde Kors tilbyder ledsagelse til vaccinationscenteret. Ledsagerne vil være frivillige hjælpere.

Du skal være opmærksom på at bestille plads til ledsageren, hvis du benytter Flextur.

Du kan kontakte Gribskov Seniorcenter på telefon 72 49 91 75.Du kan kontakte Røde Kors på telefon 35 29 96 60 på hverdage mellem klokken 10-14.

Kan jeg køre til vaccination med Flexhandicap?
Ja, du kan køre med Flexhandicap til vaccination.
Du bestiller selv vaccinetid.
Du bestiller selv også kørsel.

Hvem bestiller kørsel bevilget af kommunen?
Hvis du skal have hjælp til transport er det Gribskov Kommunes vaccinationstaskforce, der bestiller tid til både kørsel og vaccination begge
gange.

Du modtager et brev i din e-boks eller postkasse med information om tidspunkter for
både kørsel og vaccination.

Hvis du bevilges Flexkommune, skal du selv booke vaccinetid. Herefter kan du bestille kørsel hos kommunes Borgerservice.

Seneste nyt om vaccination
Du kan læse seneste nyt om vaccination mod COVID-19 i Region Hovedstande på denne side 

Hvornår kan jeg forvente, at blive tilbudt vaccination?
Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen. 

 Har du generelle spørgsmål om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles coronahotline på telefon +45 70 20 02 33”.

 

Sundhedsstyrelsen har sendt et informationsbrev til alle borgere over 18 år i Danmark.

Brevet indeholder general information omkring vaccination mod COVID-19, men brevet betyder ikke, at du kan bestille en vaccinationstid.

Du kan bestille dine vaccinationer, når du modtager et brev med tilbud om vaccination fra Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at vaccinerne vil være godkendte til for eksempel børn, gravide og ammende. Er du i en af disse grupper vil du derfor ikke blive tilbudt vaccination.

Du står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter. Er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, og du samtidigt har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du får hjælp til transport af Gribskov Kommune. Du kan kontakte os i på 72 49 60 00 i kommunens åbningstid.

 

Hvis du eller dine pårørende har modtaget et brev, i enten e-boks eller med post, med tilbud om COVID-19 vaccination fra Statens Serum Institut, har du nu mulighed for at blive vaccineret.

Vaccination mod COVID-19 er gratis og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kan bestille tid ved at logge ind med dit Nem-ID på www.vacciner.dk.

Du skal have to vaccinationer og det er Sundhedsstyrelsen, som bestemmer, hvor lang tid der skal gå mellem hver vaccination. Du skal bestille tid til begge vaccinationer på én gang.