Kommunale tilsyn

Her kan du læse tilsyn, som er lavet af BDO Danmark på vegne af Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune fører tilsyn med både private og kommunale leverandører efter samme metode.

Mindst én gang om året, får vores tilbud et uanmeldt tilsyn med det formål at vurdere kvaliteten af tilbuddets sundhedsydelser og serviceydelser. Tilsynet finder sted på plejecentre, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på midlertidige opholdspladser. I Gribskov føres tilsynene af firmaet BDO Danmark, som også fører tilsyn i andre kommuner. Tilsynene er reguleret af serviceloven og fokuspunkter fra Sundhedsstyrelsen.
Fra år til år, kan Gribskov bede BDO om at inddrage nogle nye fokusområder, eller justere de områder som tilsynet belyser. Det kan for eksempel være faldforebyggelse eller håndtering af medicin.

Hvis et tilsynbesøg viser, at der er områder som kræver forbedring, er det den enkelte institutions ansvar at følge op. Derudover er fagchefen for området inddraget, i det omfang det er nødvendigt.

Sundhedsområdet

2022

Tilsynsrapport Det Skønne Liv 2022

Tilsynsrapport Skovsminde Plejecenter 2022

Tilsynsrapport Plejecenter Helsingegården 2022

Tilsynsrapport Plejehjemmet Bavne Ager 2022

 Tilsynsrapport Bakkebo Omsorgscenter 2022

Tilsynsrapport Opfølgende medicintilsyn Nord 2022-Gribskov

Tilsynsrapport Opfølgende medicintilsyn Syd 2022-Gribskov

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2022

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2022

Tilsynsrapport Plejecenter Udsigten 2022

 
 

2021

Tilsynsrapport BM pleje 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen MIDT 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen NORD 2021

Tilsynsrapport Helhedsplejen SYD 2021 Gribskov

Tilsynsrapport Privat leverandør Det skønne Liv 2021

Tilsynsrapport Plejehjemmet Bavne Ager 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Udsigten 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Skovsminde 2021

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2021

Tilsynsrapport Bakkebo Omsorgscenter 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Helsingegården 2021

Tilsynsrapport Plejehjemmet Ellen Mariehjemmet 2021

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2021-Gribskov-Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport Dagmarsminde Plejehjem 2021-Gribskov-Endelig rapport.pdf

2020

Tilsynsrapport Medicintilsyn Bavne Ager 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Trongården 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Udsigten 2020

Tilsynsrapport Skovsminde Plejecenter 2020

Tilsynsrapport Bakkebo Omsorgscenter 2020

Tilsynsrapport Bavne Ager 2020

Tilsynsrapport Dagmarsminde 2020-Gribskov

Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet 2020-Gribskov

Tilsynsrapport Gribskov Rehabilitering 2020-Gribskov

Tilsynsrapport Helsingegården 2020-Gribskov

Tilsysrapport Helhedsplejen Serviceloven 2020

Tilsynsrapport BM-pleje 2020

Tilsynsrapport Det skønne liv 2020

Tilsynsrapport Sygeplejen 2020

2019

Opfølgende tilsyn Hjemmesygepleje PlejeGribskov 2019 (PDF)

Tilsynsrapport Attendo hjemmepleje (PDF)

Tilsynsrapport Dagmarsminde (PDF)

Tilsynsrapport Helsingegården (PDF)

Tilsynsrapport Toftebo midlertidige ophold (PDF)

Tilsynsrapport Udsigten (PDF)

Tilsynsrapport Helt Rent Hjemmeservice 2019-Gribskov-Endelig rapport (PDF)

Tilsynsrapport Trongården Plejecenter (PDF)

Tilsynsrapport Altiden Skovsminde Plejecenter (PDF)

Tilsynsrapport Sygeplejen 2019 (PDF)

Tilsynsrapport CCC Pleje (PDF)

Tilsynsrapport Bakkebo Plejecentret (PDF)

Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet (PDF)

Tilsynsrapport BM Pleje 2019-Gribskov-Endelig rapport (PDF)