Værd at vide om personlig pleje og praktisk hjælp

Her kan du finde detaljer om Gribskov Kommunes tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp. Disse detaljer skal ses som tilføjelser og uddybninger til kvalitetsstandarden.

Hvad skal du overveje, før du søger?

Inden du søger om hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, er det vigtigt, at du overvejer, om du kan klare opgaverne selv ved at tilrettelægge dem anderledes.

 • kan du bruge andre redskaber eller hjælpemidler til at løse opgaverne, end du gør nu?
 • kan du gøre det nemmere at klare de praktiske opgaver, hvis du laver ændringer i indretningen af dit hjem?
 • kan du klare opgaverne selv, hvis du fordeler dem ud over længere tid?
 • kan du blive i stand til selv at klare opgaverne, hvis du får vejledning eller oplæring i, hvordan du lettere kan løse dem?

Hvis vi vurderer, at du selv kan klare praktisk hjælp eller personlig pleje som følge af det ovenstående, vil du som udgangspunkt blive tilbudt råd og vejledning eller et kort oplæringsforløb. Du vil derfor typisk ikke blive tilbudt praktisk hjælp eller personlig pleje.

Du kan søge om praktisk hjælp og personlig pleje:

 • via www.borger.dk
 • ved at kontakte din sagsbehandler
 • Ved at ringe til Gribskov Kommune på telefon 72496000.

Når du har søgt om praktisk hjælp eller personlig pleje, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler. Du vil for eksempel blive spurgt, hvordan du klarer rengøringen og indkøb nu, hvordan du klarer din personlige pleje og om du har de rette hjælpemidler.
Vi vurderer dine oplysninger og ser på, hvordan du i øvrigt klarer dig i dagligdagen.
Det vil indgå i vores vurdering, om du vil kunne klare opgaverne selv, hvis du fordeler dem over længere tid, bruger de rigtige redskaber og hjælpemidler eller indretter dit hjem mere hensigtsmæssigt. Det kunne eksempelvis være, hvis du ved hjælp af et foldetørrestativ nemmere selv kan hænge tøj til tørre.
Det indgår også i vores vurdering, om dit behov kan afhjælpes igennem et af kommunens andre tilbud.

Din sagsbehandler vurderer på baggrund af dine oplysninger din funktionsevne. Din funktionsevne er blandt andet din fysiske og psykiske evne til selv at udføre dagligdagens praktiske opgaver.
Sagsbehandleren bruger en vurdering af din funktionsevne som grundlag for at vurdere dit behov for hjælp og støtte til for eksempel at gøre rent, vaske tøj, gå i bad eller tilberede måltider.
Omfanget af hjælp og støtte vil afhænge af din konkrete situation og af, hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre.
Sagsbehandleren vurderer din funktionsevne ved hjælp af metoden Fællessprog III, der er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og bliver brugt landsdækkende.

Du kan læse mere om Fællessprog III på www.fs3.nu.

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv er med til at klare din egen dagligdag.
Hvis vi vurderer, at du kan klare den personlige pleje og de praktiske opgaver ved at tilrettelægge opgaverne anderledes, vil du få råd og vejledning fra din sagsbehandler og måske blive tilbudt et kort oplæringsforløb med en terapeut.

Hvis vi vurderer, at du igen kan blive i stand til at klare nogle af opgaverne selv, vil du typisk blive tilbudt et rehabiliteringsforløb (Styrk Hverdagen). I
forløbet arbejder du sammen med kommunens medarbejdere på at genvinde dine færdigheder.

Du kan i visse tilfælde få tilbudt praktisk hjælp og personlig pleje i form af motivering og guidning af en hjælper under udførslen af opgaverne. Dette vil typisk være i tilfælde, hvor du fysisk er i stand til at udføre opgaverne selv, men på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller sociale problemer ikke får udført opgaverne.

Hvis vi vurderer, at der er opgaver, du ikke kan klare hverken med vejledning, motivering eller rehabilitering, vil du blive tilbudt hjælp og støtte til at løse disse opgaver. Udgangspunktet for støtten er, at du selv deltager i at løse opgaverne i det omfang du kan.
Hvis du ikke kan deltage i løsningen af opgaverne, vil du blive tilbudt kompenserende hjælp. Det betyder, at vores hjælpere træder til og gør det, som du ikke kan og heller ikke har mulighed for at opnå igennem en aktiverende og rehabiliterende indsats.
Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen.
Vores skema illustrerer sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov kommunes serviceniveau for hjemmepleje.

Her kan du læse detaljer om, hvad du kan få hjælp til når du er bevilget hjemmepleje.

 • Praktisk hjælp udføres i tidsrummet 07.00-17.00 på hverdage, og må afvige med +/- 60 minutter fra det aftalte tidspunkt.
 • Personlig pleje udføres hele døgnet. Her må tidspunktet for levering højst afvige +/- 30 minutter fra det aftalte tidspunkt.

Får du praktisk hjælp og støtte til rengøring, kan det omfatte:

 • lettere vedligeholdende oprydning i udvalgte rum, efter aftale med din sagsbehandler
 • at rengøre gulve, herunder vask og støvsugning. Desuden fjernelse af spindelvæv og aftørring af gulvpaneler efter behov
 • at skifte sengetøj
 • rengøring af ikke-kropsbårne hjælpemidler
 • afkalkning af kaffemaskine samt rengøring og afrimning af køleskab (ikke fryser) efter behov
 • holde overflader rene, om nødvendigt med vand og sæbe. Det kan omfatte:
  • aftørring af pletter på dørkarme og køkkenlåger
  • aftørring af støv og pletter på øvrige flader, for eksempel vindueskarme, fjernsynsskærm, spejle og lamper
  • at ryste eller støvsuge puder og hynder
  • aftørring med våd klud af ikke-kropsbårne hjælpemidler, der bruges dagligt, for eksempel kørestol
  • badetoiletstol og rollator, på tilgængelige flader
  • rengøring af badeværelsesinventar og -fliser samt polering af spejle

Du kan som udgangspunkt få støtte til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en bolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré.
Du kan som udgangspunkt få gjort rent en gang hver tredje uge. Vi laver altid en individuel vurdering af, hvilke af ovenstående ting du får bevilliget hjælp til.

Du kan søge om ekstra rengøring og oprydning i tilfælde, hvor du har brug for hjælp til almindelige, konkrete rengøringsopgaver, der ikke er inkluderet i den sædvanlige rengøring, du har bevilling til. Rengøringsopgaverne skal være nødvendige for, at du kan fungere i din bolig.

Får du praktisk hjælp og støtte til tøjvask, kan det omfatte hjælp til at holde beklædningsgenstande, håndklæder, viskestykker, klude og sengetøj rene, herunder:

 • sortere vasketøj
 • vaske tøj/linned ved brug af vaskemaskinen (svarende til to maskinvaske hver tredje uge per person)
 • tørre tøj/linned
 • ligge tøj/linned sammen og på plads

Du kan som udgangspunkt få hjælp til tøjvask én gang hver tredje uge, til hvad der svarer til to maskinvaske. Vi laver altid en individuel vurdering af, hvilke af ovenstående ting du får bevilliget hjælp til. Det er en forudsætning for at få bevilliget tøjvask, at du kan stille en vaskemaskine til rådighed.

Får du praktisk hjælp og støtte til indkøb, kan det omfatte:

 • at planlægge indkøb (såsom mad, drikke og lignende dagligvarer, som er nødvendig for dagligdagen)
 • at bestille varer, herunder bestilling af varer over nettet eller telefonen
 • at sætte varer på plads

Den lokale dagligvarebutik leverer de bestilte varer, og du betaler selv for varerne og for levering. Du kan få hjælp til at bestille varer og få sat dem på plads én gang ugentligt.

Får du brændselshjælp, kan det omfatte:

 • at hente brænde, koks eller petroleum (på ejendommen)
 • at hente optænding
 • at vedligeholde varmekilden
 • at tømme askeskuffe

Brændselshjælp er en akut ydelse, som du kan få på daglig basis. Du kan kun få brændselshjælp midlertidigt i op til én måned, og kun i perioden 1. oktober til 1. april. Derefter forventer vi, at du har fået etableret en permanent varmekilde for egen regning. Du kan derfor som udgangspunkt kun få bevilliget brændselshjælp i én periode.

Får du lettere praktisk hjælp til hverdagens aktiviteter, kan det eksempelvis omfatte at:

 • læse breve
 • bringe skraldespand fra bolig til container
 • skifte batterier i dit høreapparat
 • ledsagelse til opgaver, der er nødvendige for at du kan fungere i dit hjem

Ved måltidet kan indsatsen omfatte at:

 • lave morgenmad
 • anrette frokost
 • smøre mad til frokost
 • smøre mad til aften
 • anrette aftensmad
 • vaske op efter dig selv
 • indtage maden

I forbindelse med at komme omkring kan indsatsen omfatte hjælp til at:

 • komme i og op af sengen
 • undgå lejringskomplikationer
 • færdes i din bolig
 • færdes udendørs

”Færdes udendørs” og ”færdes i din bolig” bevilges kun i tilfælde, hvor kortere gåture med en hjælper kan medvirke til, at du kan vedligeholde dit funktionsniveau.

I forbindelse med personlig hygiejne kan indsatsen omfatte:

 • Tage brusebad, herunder vaske hår, pleje hud og negle på dine hænder. Du kan få bevilget brusebad 1 gang om ugen på hverdage. Det forudsættes, at det praktisk og sikkerhedsmæssigt kan lade sig gøre i dit hjem.
 • Morgentoilette, herunder eksempelvis soignerer hud, ansigt, tænder, hår, og negle på hænderne. Få hjælp til at tage tøj og kropsbårne hjælpemidler på.
 • Komme ud af din seng
 • Aftentoilette, herunder børste tænder, tage tøj og kropsbårne hjælpemidler af, komme i seng.
 • Udføre toiletbesøg, herunder bleskift, tømning af bækken, kolbe, skift stomipose, kateterpose og nødvendig hygiejne.
 • Almindelig fodpleje, er almindelige negleklip og påføring af fugtighedscreme.

Ved almindelig negleklipning forudsættes det, at dine negle kan klippes med almindelige redskaber, uden at negle og tæer beskadiges. Klipning af for eksempel forhornede negle kræver specialviden og særlige redskaber. Det er derfor ikke almindelig negleklip.

Det forudsættes, at dine negle og fødder er raske og klipningen kan foregå uden risiko for helbredsmæssige komplikationer som for eksempel alvorlige infektioner. Komplikationer ses ofte i forbindelse med diabetes, nedsat blodomløb, nedsat immunforsvar eller medicinsk behandling.

Vi vurderer din risiko ud fra din helbredstilstand og almene sundhedstilstand. Vi tager fagligt stilling til din eventuelle risiko, som altid afgør, om det er hjemmeplejen eller en specialiseret privat terapeut, der skal udføre din negleklip. Vores hjemmesygepleje eller din læge kan inddrages i vurderingen, hvis det er nødvendigt. Det sker kun efter aftale med dig.

 • almindeligt ukompliceret negleklip udføres af hjemmeplejen og kan som udgangspunkt tilbydes en gang om måneden.
 • hjemmeplejen skal løbende vurdere din helbredstilstand og din risiko for komplikationer.
 • du skal stille velegnede redskaber til rådighed for hjemmeplejen.

I forbindelse med på- og afklædning kan indsatsen omfatte:

 • Klæde sig på, herunder for eksempel tage nødkald, og kropsbårne hjælpemidler som høreapparat og proteser på.
 • Klæde sig af, herunder for eksempel tage nødkald af, og tage kropsbårne hjælpemidler som høreapparat og proteser af.

Tryghedsbesøg er en kort og tidsbegrænset indsats, der typisk gives, hvis du lige er kommet hjem fra hospitalet eller fra et ophold på en af kommunens midlertidige pladser. Et tryghedsbesøg indeholder som udgangspunkt ikke almindelig hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Et tryghedsbesøg er:

 • At en ansat fra kommunen kort kommer forbi din hjemmeadresse dagligt i nogle dage efter din hjemkomst, spørger ind til hvordan du har det og observerer din tilstand.
 • besøget er en særlig og selvstændig ydelse, der kun gives når det vurderes at der er behov for det.
 • tryghedsbesøg varer typisk 15 minutter

Vi dokumenterer aftaler og ændringer i et sundhedsfagligt systemet.

Her kan du se hvilke ting, du ikke kan få hjælp til som personlig pleje eller praktisk hjælp. Det gælder for eksempel:

 • Mindre reparationsarbejder
 • Rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt som følge af din funktionsnedsættelse
 • Rengøring og oprydning efter gæster eller håndværkere
 • Rengøringsopgaver, der ikke er nødvendige for, at du kan fungere i din bolig. Dette gælder for eksempel pudsning af sølvtøj eller strygning af pudebetræk.
 • Føntørring efter hårvask, styling/opsætning af hår herunder oprulning af hår, undtagen dagligdags frisering som for eksempel fletninger og hestehale.
 • Special fodpleje. Klipning af tånegle hos borgere med risiko for komplikationer og beskadigelse af fod og negle. For eksempel diabetes eller kredsløbssygdomme eller hvor klipningen kræver særlige værktøjer og kvalifikationer. Denne behandling udføres kun af autoriserede private fodterapeuter.
 • Aktiviteter der ligger udenfor medarbejderens almene og faglige kompetencefelt, og ikke lever op til gældende regler for hygiejne, arbejdsmiljø og uniformspligt.

Gribskov Kommunes godkendte private leverandører tilbyder i nogle tilfælde tilkøb af ekstra hjemmepleje. Du kan læse mere om disse tilbud på de enkelte leverandørers hjemmeside.

Du finder en oversigt over leverandørerne her.

Du kan ikke tilkøbe ekstra ydelser i Helhedsplejen.

Når du modtager hjælp og støtte i Gribskov Kommune, kan du frit vælge enten Gribskov Kommunes egen hjemmepleje Helhedsplejen, en af de godkendte private leverandører eller en selvvalgt hjælper.

Du kan se listen over godkendte leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje her.

Du har ret til at vælge en nærtstående til at hjælpe dig i stedet for hjemmeplejen. En nærtstående kan være din ægtefælle, en anden voksen pårørende, en ven eller nabo.
Du kan læse mere om selvvalgt hjælper (Serviceloven § 94) i vores kvalitetsstandard.

Du har ret til hjemmepleje, når du opholder dig midlertidigt udenfor din bopæl. Det kan være på kortvarigt besøg, længerevarende ophold i sommerhus, almindelig ferie, ved uventet sygdom eller tilskadekomst.

Den hjælp du kan modtage, skal i følge lovgivningen være efter det serviceniveau der er i den kommune, du besøger.

Vi følger som udgangspunkt den hjælp, din egen kommune har tilbudt dig, men der kan være forskel. Det er oftest i forhold til tryghedsbesøg, antallet af bade vi kan tilbyde, indkøb og praktisk hjælp. Den kommune du bor fast i, skal godkende din hjælp og betale for den.
Hvis du har brug for hjælpemidler, skal du medbringe dem, du allerede har. Du skal selv sørge for eventuel transport.

De hjælpemidler, vi skal bruge for at sikre et godt arbejdsmiljø for hjælperne, leverer vi. Det kan for eksempel være en plejeseng eller lift.

Du skal være opmærksom på, at arbejdsforholdene for hjemmeplejen altid skal følge reglerne for hjælpernes arbejdsmiljø, også selv om dit ophold er kortvarigt og midlertidigt.
Det betyder, at der skal være de samme gode vilkår i forhold til brug af hjælpemidler, plads og indretning, som også er nødvendige i dit eget hjem.

Det er noget du skal være opmærksom på, i forhold til sommerhuse og hotelværelser du lejer, men det er også afgørende, hvis du er ejer.

Hvis du bor i Gribskov kommune og ønsker ophold et andet sted, skal du kontakte os.

Hvis du bor i en anden kommune og allerede modtager hjemmepleje, skal du kontakte Visitationen i den kommune, hvor du bor. De vil kontakte os og bestille din hjælp.
Dit ophold hos os skal planlægges, da vi har mange gæster i højsæsoner for ferie. Du skal derfor som hovedregel kontakte din egen kommune senest 14 dage før, du ønsker at modtage hjælp.

Hvis du bliver syg eller kommer til skade under dit ophold hjemmefra, skal du kontakte den kommune du opholder dig i, hvis du har behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Du kan læse om Gribskov kommunes sagsbehandlingstider ved klikke her.

Når vi modtager oplysninger om dig, skal Gribskov kommune som dataansvarlig efter Persondataforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger om blandt andet kommunens og databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger, formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Klik her for en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig

Senest opdateret 01-12-2022