Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med, der på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Målet i omsorgstandplejen er, at de borgere, der modtager tilbuddet, sikres en så god tyggefunktion som muligt samt smertefrihed. Der tages i behandlingen også hensyn til kosmetiske forhold, således at den enkelte har mulighed for at opretholde sit selvværd.

Behandlingstilbuddet i omsorgstandplejen gives under hensyntagen til den enkelte persons behov og fysiske og psykiske muligheder.

Det er vigtigt, at fordelene ved behandling klart er større end ulemperne ved ikke at behandle.

Tilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser. Der vejledes i renholdelse, og der foretages behandlinger af tænder og  tandkød, samt proteser og slimhinder. Evt. plejepersonale instrueres i tandbørstning med mere i forbindelse med den daglige pleje af tænderne.

Proteser repareres og justeres, når det er nødvendigt. For at undgå langvarig tilvænning til nye proteser, vil protesebehandling oftest være forbedring af eksisterende proteser.

I de fleste tilfælde vil undersøgelse og behandling foregår på det nærmeste omsorgscenter i dertil indrettede lokaler. Er dette ikke muligt, foregår
undersøgelse og behandling i borgerens eget hjem. Røntgenundersøgelser kan kun fortages på de kommunale tandklinikker. Behandlingen foregår inden for normal arbejdstid. Borgere, der er omfattet af tilbuddet, har endvidere mulighed for at lade behandlingen foregå hos privat, selvvalgt tandlæge.

Omsorgstandplejen et tilbud til borgere, der har så vidtgående fysiske eller psykiske handicap, at de vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Det er ikke muligt selv at tilmelde sig omsorgstandplejen. For at blive tilmeldt, skal den enkelte borger visiteres hertil. Visitationen foretages af en visitator fra Sundhedsafdelingen i Gribskov Kommune og sker på baggrund af fysiske og psykiske kriterier.
(Disse kriterier er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard)

Borgere, der er visiteret til Omsorgstandplejen vil blive bedt om at give deres samtykke til at den behandlende tandlæge søger relevante oplysninger hos borgers læge eller hos plejepersonale.

Den maksimale egenbetaling i 2021 for omsorgstandpleje er 550 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Ved første betaling vil du modtage et girokort til indbetaling. Du vil her have mulighed for at tilmelde dig betalingsservice. Hvis du har valgt at lade en privat tandlæge foretage undersøgelser og behandlinger, gælder samme pris.

Borger afholder selv transportudgifter, såfremt behandling eller undersøgelse udføres på en tandklinik.

Gribskov Kommunale Tandpleje administration

Center for Sundhed og Omsorg

Akut behov for tandlægehjælp

Ved akut behov for tandlægehjælp henvises til:
Tandlægevagten i Nordsjælland.
Tlf.: 7025 0041

Åbningstider:
Hverdage kl. 18-19

Lør-søn- og helligdage
kl. 9-11 og kl. 18-19

Eventuelle transportudgifter afholdes af borger.

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her