Generelt om vielser

Nye regler fra 1. januar 2019

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Familieretshuset og kommunerne deler derfor prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Familieretshusets side om ægteskab for udenlandske par

Du skal udfylde en erklæring for at blive gift

Du skal opfylde en række betingelser for at blive gift. Dem skal du dokumentere ved at udfylde og underskrive en ægteskabserklæring digitalt for at få en prøvelsesattest.

Betingelser for at blive gift

Alle, der er fyldt 18 år og ikke er søskende, eller slægtninge i ret op- og nedstigende linje kan indgå ægteskab.

Du må heller ikke være gift i forvejen.

Ægteskab efter skilsmisse

Du skal ikke dokumentere dine tidligere ægteskaber, hvis du er blevet skilt (via skilsmissebevilling eller skilsmissedom i Danmark). Det skal du ikke, da det står i CPR-registret. Hvis det ikke står i CPR-registret, skal du vise en udskrift af bevillingen eller dommen. Det er ikke et krav, at fællesboet er delt, før du kan blive gift igen.

Navneændring

Hvis du vil ændre navn i forbindelse med vielsen, kan du søge om navneændring via borger.dk. Dit bopælssogn behandler ansøgningen.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk

Læs mere

Læs om ægteskab og vielse på borger.dk