Vandets Dag 2020

Vidste du, at du bor på dit drikkevand? Tak fordi du passer godt på vores drikkevand.

Vidste du også at:

  • 1 gram pesticid kan forurene 10 mio. liter drikkevand?
  • pesticider kan skylles ned gennem jorden via sprækker og med tiden risikere at ende i grundvandet, som vi bruger som drikkevand?
  • pesticider kan strømme til vandløb og søer, hvor det kan slå dyr og planter ihjel?

Pressemeddelelse i anledningen af Vandets Dag 2020 (PDF)

Tjek kvaliteten af dit drikkevand

På dit vandværks hjemmeside, kan de se analyseresultater af de seneste undersøgelser af dit drikkevand.

Find dit vandværk

Vandets Dag 2019

Du kan også se analyseresultaterne på www.geus.dk