Forenklet kontrol

Gribskov Kommune anbefaler, at du private brønd- og boringsejere kontakter et akkrediteret laboratorium og får undersøgt kvaliteten af drikkevandet hvert 5. år (hyppigere hvis der er problemer).

Vi anbefaler at du underøget for nedenstående parametre, også kaldet en forenklet kontrol.

  • Vandets udseende og lugt
  • Ledningsevne
  • Arsen
  • Nitrat
  • pH
  • Coliforme bakterier
  • Escherichia coli (E. coli)
  • Kimtal ved 22˚C
  • Clostridium perfringens, herunder sporer