Drikkevand og grundvand

Drikkevandet i Gribskov Kommune leveres af 15 private vandværker. Desuden findes en række private brønde og boringer

Har du problemer eller spørgsmål om din vandkvalitet, skal du altid først rette henvendelse til dit vandværk.

Find dit vandværk

Vandværker og drikkevandets kvalitet

Private brønde og boringer

Planer og råd

Vandets Dag 2020