Sikker kørsel mellem Græsted og Gilleleje

Vi er i fuld gang med at skabe ny, sikker og hurtig forbindelse mellem Græsted og Gilleleje - men vi bygger ikke endnu. En god vej kræver grundig forberedelse. Kun på den måde kan vi sikre de bedst mulige forhold for mennesker, dyr, planter og områdets historie.

En retlinet vej 

Trafikken på Pårupvej har været støt stigende i de sidste par år. Det har affødt behovet for en ny og bedre vej. Den nye vej kommer til at forløbe fra rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej nord for Græsted mod nordøst - parallelt med jernbanen. Nord for Ålekistevej og frem til Parkvej vil Pårupvej blive rettet ud, så den får et mere retlinet forløb med færre kurver, end vejen har i dag.
Fartgrænsen bliver 80 km/timen, og det mere retlinede forløb betyder, at du får mulighed for at komme hurtigere og sikrere ml. Græsted og Gilleleje.

Information til borgere og COVID19

Hen over foråret og sommeren 2020 har vi afholdt informationsmøder med de borgere, der bliver direkte – og indirekte berørt af den nye vej. Vores oprindelige plan var også at afholde åbne informationsmøder, hvor alle med interesse i vejen og anlægsarbejdet kunne møde op. Men den plan fik COVID19 desværre sat en stopper for, og vi har i stedet været nødt til at holde lukkede møder med de berørte borgere.

Vi bevarer historien og naturen

Som forberedelse til vejen har Gribskov Kommune fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der undersøger samtlige miljømæssige forhold omkring vejen - bl.a.: støjforhold, landskab og visuelle forhold, biologisk mangfoldighed (arter og naturtyper), jordforurening, kulturhistorie, arkæologi og mange flere. Denne forundersøgelse har været afgørende for at sætte os i stand til at træffe de beslutninger, der - samlet set – har færrest negative konsekvenser for både mennesker, naturliv og historie.

I september 2020 udføres undersøgelse for kulturhistorie og geologiske forhold.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen på den nye Græsted-/Gillelejevej.