Parkering

Her kan du læse om reglerne for at parkere i Gribskov Kommune.

Køretøjer med nummerplade (indregistreret) må gerne parkeres på offentlig veje. Biler uden nummerplader må ikke. Hvis du ikke følger reglerne, kan du få en parkeringsbøde.

Der er særlige parkeringsregler for biler med handicap-parkeringskort.

Nedenfor kan du læse om reglerne for parkering.

Parkeringsbekendtgørelsen (PDF)

Parkeringsafgifter (parkeringsbøder)

Her kan du læse om betalingsvejledning, afgørelse og begrundelser samt evt. inddrivelse hos SKAT mm.

Afgørelse

På indbetalingskortet kan du se, hvilken overtrædelse der er sket. Den nærmere begrundelse for udstedte p-afgift kan læses nederst på talonen eller under forseelser.

Betalingsvejledning

En parkeringsafgift/bøde er på 510 kr. Parkerer du i en handicapbås eller ud for indkørsel til ejendom koster det 1020 kr. 

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage. Indbetalingskortet bedes benyttet til betaling.

Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes

Er p-afgiften endnu ikke betalt, kan der i særlige tilfælde laves en aftale om betaling af p-afgiften med Borgerservice. Har du modtaget en rykker for en ubetalt p-afgift, er det Opkrævningen der skal laves en aftale med, om betaling af p-afgiften.

Der kan dog i visse tilfælde ved henvendelse til kommunen laves afdragsordning.

Lovgrundlag

Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven, i vejafmærkningsbekendtgørelsen og i bekendtgørelse om parkeringsskiver.

Inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse og undlader at betale bliver sagen overgivet til Opkrævningen/SKAT og herefter på din (den registrerede ejer eller brugers) eventuelle begæring til fogedretten.
Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen til fogedretten.

Klage over parkeringsafgift

Har du fået en afgift/bøde for ulovlig parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, har du mulighed for at gøre indsigelse. Indsigelsen skal ske skriftligt til Gribskov Kommune.

Biler uden nummerplader

Det er ulovligt at hensætte sit køretøj på offentlig vej UDEN nummerplader.

Skrotbiler fjernes fra kommunale veje

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på en offentlig vej kan du kontakte kommunen.

Du kan som ejer af en skrotbil få en skrotpræmie

Skrotbiler afleveres til en godkendt ophugger, som skal håndtere bilens væsker (benzin, olie mv.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags osv.) efter nærmere regler.

Ud over et renere miljø for vore efterkommere er der en kontant belønning i form af en udbetalt 'præmie' fra Miljøordningen for Biler, til bilens sidste ejer, når der sørges for korrekt aflevering af bilen.

Præmien anvendes delvis til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold. Evt. overskud udbetales til ejeren af bilen.

Læs mere om skrotpræmier, ophuggere mm. på borger.dk

P-pladser til handicapbiler

Hvem kan søge om oprettelse af en handicap p-plads.

Handicapparkeringskort

Handicapparkeringskortet/invalideskiltet giver en række lempelser ved parkering. Vær opmærksom på, at handicapkortet ikke giver ret til at parkere, hvor der er standsningsforbud.

Handicapvognplads

Har du et handicapparkeringskort og ønsker du en handicapvognplads på offentlig vej i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads, kan du rette skriftlig henvendelse til kommunen.

Ansøgningen bør som min. indeholde oplysninger om:

  • Navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • evt. e-mailadresse
  • beskrivelse af hvor på offentlig vej pladsen ønskes oprettet samt registreringsnummer på køretøjet, hvis pladsen ønskes reserveret til et bestemt køretøj.

Vi behandler hver ansøgning sammen med Nordsjællands Politi og vurderer om behovet er til stede, samt om de trafikale forhold på stedet tillader, at der etableres en plads. Udgifter til oprettelsen kan ikke afholdes af kommunen.

Hvis arealet, hvor man ønsker handicapvognpladsen oprettet på, er privatejet f.eks. inde på et boligselskabs areal, skal man selv – evt. boligselskabet – søge Nordsjællands Politi om tilladelse til oprettelse af handicapvognpladsen.

Handicapvognpladser vil blive afmærket som p-plads på asfalten med påmalet handicapsymbol, samt skiltet med tilhørende tavle.

Ved ændret behov, skal dette meddeles kommunen.