Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Formålet med regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej er at sikre bedre vandføringsevne, således at antallet og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes, samt renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent.

Nyhedsbrev - opdateres månedligt (PDF)

Projektforslag

Projektforslag for regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej har været i offentlighøring i perioden fra den 8. juli til den 5. august 2020.

Reguleringsprojekt (PDF)

Miljøvurdering

Regulering af Tinkerup Å vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at projektet ikke skal miljøvurderes.

Afgørelse om ikke miljøvurdering (PDF)

Bilag A: Ansøgning om screeningsafgørelse (PDF)

Bilag B: Kommunens miljøscreeningsskema (PDF)

Link til politiske behandlinger

Teknisk Udvalg d. 8. november 2017 (PDF)

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 19. november 2018 (PDF)

Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 15. januar 2019 (PDF)

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 17. september 2019

Udvalg for Udvikling, By og Land d. 31. marts 2020

Dokumentation for vedligeholdelse

Se Gribskov Kommunes dokumentation for vedligeholdelsen af Tinkerup Å nedenfor:

Brøndtilsyn 2016 (PDF)

Brøndtilsyn 2017 (PDF)

Brøndtilsyn 2018 (PDF)

Vedligeholdelse af Tinkerup Å - åbne strækninger (PDF)

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til reguleringsprojektet, så kontakt vandløbsmyndigheden:

Dennis Petersen
Tlf. direkte: 7249 6807
E-mail dpete@gribskov.dk