Strandtrapper, badebroer og bådbroer

Etablering af strandtrapper, badebroer og bådbroer kræver tilladelse.

Strandtrapper

Før du begynder etablering, reetablering eller ændring af strandtrappe skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen

Sådan søger du dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Bade- og bådbroer

Etablering af badebro eller bådbro på pæle kræver tilladelse fra Gribskov Kommune. Udføres broen som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri vandgennemstrømningen langs kysten, er det Kystdirektoratet som giver tilladelsen.

Gribskov Kommune har vedtaget en række retningslinjer for godkendelse af badebroer. Læs i vejledningen, hvordan du ansøger og hvad der vurderes ved behandling af ansøgningen:

Vejledning til ansøgning om etablering af badebroer (PDF)

Vil du vide mere?

Information om bade- og bådebroer

Regler om offentlighedens adgang til strande