Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen

Fra strandkanten og ca. 300 meter ind på land gælder der særligt strikse regler for byggeri, anlæg og terrænreguleringer – kendt som strandbeskyttelseslinjen. Det betyder at du inden for strandbeskyttelseslinjen ikke må foretage nogen ændringer af tilstanden uden at have fået en dispensation jf. Lov om Naturbeskyttelse § 15.

Dispensationen gives af Kystdirektoratet som administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen?

Klik ind på Gribskov Kommunes digitale kort. Under faneblad ”Natur og Miljø” til venstre på skærmen sættes flueben i ”beskyttelseslinjer”. Signaturforklaring kan trykkes frem nederst i højre side.

For yderligere information:

Kystdirektoratet

Lov om Naturbeskyttelse