Livredning

Langs kyststrækningen i Gribskov Kommunes har Den Nordsjællandske Livredningstjeneste en række livredderposter, som i badesæsonen er bemandet af en livredder.

Livredderen kan give førstehjælp og har kontakt til Alarm 112. Livredderen er også behjælpelige hvis du er kommet til skade med brandmænd, rifter og sår eller bliver syg.

Den Nordsjællandske Livredningstjeneste

Strandnummer

Ved nedgangen til strandene ses et skilt med et strandnummer. Nummeret kan bruges til at lokalisere stranden, hvor du står i forbindelse med alarmopkald og redning.