Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande sommeren igennem, yderligere udtager kommunen badevandsprøver i Arresø, for at undersøge om vandet kan være egnet til badning. Som noget nyt i 2021 tager kommunen badevandsprøver minimum hver 14. dag hele året i østmolen ved Gilleleje Havn og ved molen i Tisvildeleje.

Der går 2-4 dage fra prøverne er taget til kommunen får resultatet.
Resultaterne af målingerne kan ses her under og på opslagstavler ved strande med Blå Flag.

Badevandsanalyser 25. marts.pdf

Se resultater fra badevandsanalyser i 2020

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Se kort over målesteder i Arresø 

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Badevand i topklasse

På baggrund af badevandsanalyserne fra de seneste 4 år bliver kvaliteten af strandenes badevand bedømt. I Gribskov Kommune har alle strande topkarakteren "udmærket kvalitet".

Læs badevandbekendtgørelsen her

Alger og kortvarige forureninger

Kommunens badevand er af rigtig god kvalitet. Men det kan forekomme at vandet indeholder alger eller kortvarige forureninger, som kan genere både mennesker og dyr.

Gode råd om alger

  • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Hvis du alligevel har badet, skyl da straks med rent vand.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  • Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.
  • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.
  • Fugle, kvæg og hunde er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden.
  • Se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning ved den enkelte lokalitet.

Du kan læse mere om alger på livredningstjenestens hjemmeside

Badning efter kraftig regnskyl

Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade efter kraftig regnskyl.

Følgende anbefales:

  • Gå ikke i vandet efter et længerevarende voldsomt regnskyl.
  • Bad ikke hvis vandet lugter kloak-agtigt eller der flyder affald i vandet.
  • Se efter om det Blå Flag er taget ned.