Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten 11 steder langs kysten og tre steder i Arresø sommeren igennem, for at sikre os at vandet er egnet til badning. I vinterperioden får vi taget badevandsprøver i Gilleleje og Tisvildeleje.

Der går 2-4 dage fra prøverne er taget til vi modtager resultatet.
Resultaterne af de nyeste målingerne kan ses her under, øvrige analyseresultaterne fra vores laboratorium ALS i boksen til højre. På strande med blå flag er resultaterne yderligere tilgængelige på opslagstavlerne i juni, juli og august.

Vandkvalitet

I. Enterokokker

E. coli Enhed
Meget godt badevand <100  <250  cfu/100 ml
Godt badevand 100-400  250-1000  cfu/100 ml
Dårligt badevand >400  >1000  cfu/100 ml

Resultater fra nyeste analyser 2022

Badevandsprøver

Udtaget 4. juli

I. Enterokokker 

cfu/100 ml

E. coli 

cfu/100 ml

 Vandkvalitet
Dronningmølle  <1  <10  Meget godt badevand
Strandbakken  3  <10   Meget godt badevand
Gilleleje, øst for molen  2 20   Meget godt badevand
Gilleleje Vest  <1 10   Meget godt badevand
Tinkerup  2 <10   Meget godt badevand
Smidstrup  <1 <10   Meget godt badevand
Udsholt v. Fyrrestien 1 10   Meget godt badevand
Rågeleje   <1 <10   Meget godt badevand
Strandbjerggård/Heatherhill  3  <10   Meget godt badevand
Tisvildeleje 7  10   Meget godt badevand
Stængehus 1  10   Meget godt badevand
Arresø, Marinaen ved Sandet  33 60  Badning er ikke tilladt
Arresø, Ramløse Havn  12 <10  Badning er ikke tilladt
Arresø, Annisse  10  40  Badning er ikke tilladt

Varsling ved overløb - Gribvand

Overløb til havet er en naturlig konsekvens af store regnmængder i kloaksystemet. Gribvand kontrollere og overvåger eventuelle spildevandsoverløb hver 30. minut. Overløb sker kontrolleret og med hensyntagen til mennesker og miljø. Badevandsalarm viser de seneste alarmer for den pågældende station. Er overløbsalarm aktiv for den pågældende station, er der inden for de seneste 12 timer sket en overløbshændelse, og relevante personer er opmærksomme på badevandskvaliteten. Er en station ikke registreret med overløbsalarm, har der ikke været overløbshændelser indenfor de seneste 12 timer.

Se Gribvands badevandsvarsling

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Se kort over målesteder i Arresø 

Se kort over målesteder langs nordkysten