Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med f. eks. flotte landskaber og udsigter eller spændende natur blevet fredet. I dag freder man efter naturbeskyttelsesloven.

Fredningen ender med en fredningskendelse, der tinglyses på de matrikler, som er omfattet. Fredningskendelsen beskriver formålet med fredningen, og hvad man må og ikke må indenfor fredningen.

Er min ejendom fredet?

Du kan se fredningskendelserne på Danmarks Arealinformation. Du kan finde kendelsen på det ønskede område ved brug af info-knappen.
Du kan også se mere om kommunens fredninger på hjemmesiden:

www.fredninger.dk

Gribskov Kommune fører tilsyn med fredningerne.

Dispensation fra fredningsbestemmelser

Hvis du har brug for en dispensation fra nogle fredningsbestemmelser, kan du kontakte Center for Teknik og Miljø.

Vi sender din ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, sammen med Gribskov Kommunes udtalelse som myndighed for naturbeskyttelsesloven, planlov, byggelov mv.

Kontakt Center for Teknik og Miljø

Læs om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøstyrelsens hjemmeside

Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturstyrelsen er myndighed.

Fredninger i Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune har vi i alt 98 private, kommunale og statsejede fredninger.

Træer: Pibemølle Bøgetræ, Kongensgave Park, Rødbøg.

Stier: Gilbjerg stien, Oldtidsvejen.

Kilder: Skt. Helene Kilden, Røde kilde.

Kirkeomgivelse: Udsholt Kirke, Valby Kirke.

Fortidsminder samt omgivelser: Maglehøjene, Stendiger ved Tibirke Kirke.

Strande: Udsholt Strand, Smidstrup Strand.

Kystskrænter: Rågeleje, Tisvilde.

Sammenhængende naturområder: Heatherhill, Rusland.

Pleje af fredninger

Som kommune har vi en særlig ret og en forpligtelse til at pleje de fredede områder, hvor der er fastsat - eller hvor vi ønsker - en bestemt tilstand. Det kan være i fredede områder eller på lokaliteter, som er levesteder for sjældne planter og dyr med specielle krav til deres levesteder.

Kommunen plejer arealer på blandt andet Heatherhill og Rusland, ved hjælp af får og kreaturer. Plejeplanerne kan ses her under.

Plejeplan Heatherhill (PDF)

Plejeplan Rusland (PDF)

Granly fredningen (PDF)

Strandbakkerne (kommer snarest)