Projektbeskrivelse

Projektet forløber over 5 år fra 2019 til 2023. I 2019 blev der udarbejdet en forsøgsplan, som fastlægger tre forsøgsområder, hvor der udføres forskellige naturplejemetoder. Blandt andet afbrænding, som ses på billedet ovenfor.

Forsøgsområde A er placeret på en syd eksponeret skrænt med mosaikvegetation af Hedelyng. Området er 1 ha, som er udlagt i 4 forsøgsblokke med 4 forsøgsfelter i hver. Forsøgsfelterne er ”slåning og rotationsgræsning”, ”afbrænding og rotationsgræsning”, ”rotationsgræsning” og ”kontrol”.

Forsøgsområde B er placeret på en nordeksponeret skrænt domineret af Sand-star. Området er 0,4 ha, som er udlagt i 8 forsøgsfelter, 4 med ”slåning” og 4 med ”afbrænding”.

Forsøgsområde C er placeret på en kystflade langs kysten. Området er 0,2 ha. og er udlagt som ”rotationsgræsning”.

I forsøgsområderne foretages der årlige vegetationsundersøgelser. I 2019 er der udført grundige basisanalyser som vil blive gentaget i 2023. Forsøgsområde A og B bliver analyseret ved hjælp af en udvidet Raunkiær cirkelanalyse og i forsøgsområde C bliver der foretaget en transektanalyse.

Illustration af sommerfugleprojektets prøvefelter med labels

Forsøgsområde A.

Forekomsten af de 8 fokusarter og øvrige dagsommerfugle registreres årligt i arternes flyvetid efter en linjetaksering samt i alle forsøgsområderne.