Et vingeslag for Heatherhill

Heatherhill i Gribskov Kommune er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever 6, muligvis 8, truede arter af dagsommerfugle. Men sommerfuglene er i tilbagegang og det vil Gribskov Kommune ændre på.

Projektet sker i samarbejde med botaniker og sommerfugleeksperter fra blandt andet Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Aage V. Jensens Fond har skænket 167.000 kr. til projektet, der kaldes ”Et vingeslag for Heatherhill”.

Over 5 år vil der ud over monitering af sommerfugle og deres foder- og værtsplanter, blive udført forskellig naturpleje i tre forsøgsområder. Her vil der ske bl.a. leslåning, rotationsgræsning og afbrænding. Formålet er at optimere forekomsten af sommerfuglenes foder-og værtsplanter for derved at give sommerfuglene bedre levevilkår. I løbet af de 5 år bliver vi klogere på, hvordan vi bedst plejer området og fremmer biodiversiteten.

Ved indgangen til Heatherhill står et informationsskilt, som kort fortæller om projektet.

Infoskilt ved Heatherhill (PNG)

Projektbeskrivelse

Nedenfor kan du læse mere om projektet, forsøgsområder, naturplejemetoder mv.

Projektbeskrivelse

Hvilke sommerfugle?

Se nedenfor hvilke truede sommerfugle projektet omhandler:

De truede sommerfugle

Vil du være med?

Alle der færdes i Heatherhill og ser sommerfugle opfordres til at melde det ind i Tip Gribskov. Download appen på din smartphone. Hvis det er muligt, tag da gerne et billede af den sommerfugle du ser og send med. Vi takker på forhånd for alle indmeldinger!

Meld fund af sommerfugle - Tip Gribskov

Kender du teorien om ”sommerfugleeffekten”?

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakt Hans Lassen, Gribskov Kommune, på tlf. 72496808