Tilskud til naturpleje, naturgenopretning eller naturprojekter

Nu kan der søges om tilskud til lokale indsatser, der øger biodiversiteten i kommunen. Der kan søges om tilskud til naturpleje, naturgenopret og andre former for naturprojekter.  

 Hvem kan søge?

Tilskuddet kan søges af private borgere, lodsejere, lokale foreninger mv., der ønsker at gøre en særlig indsats for biodiversiteten.

Ansøgning

Tiltag vil overvejende skulle foretages i efterår og vinter 2021/2022. Ansøgningsfristen er 22. aug. med tilsagn om tildeling af tilskud medio oktober 2021.

Ansøgning sendes til kommunen pr. e-mail på tms@gribskov.dk senest d. 22 aug. 2021.

 Der kan søges om beløb mellem 5.000 og 50.000 kr.

Ansøgning skal gøre rede for

- Titel på projektet.
- Beskrivelse af projektet og hvordan det bidrager til biodiversiteten.
- Placering af projektet, markeret på et kort.
- Tidsplan for projektet.
- Deltagende aktører /Hvem står for projektet.
- Budget for projektet samt hvilket beløb der søges om.
- Indhentet tilbud (pris) på udførelse af nødvendige entreprenørarbejder mv. i forbindelse med projektet
- Forventet udgift og ansvar for fremtidigt drift/vedligehold.
- Oplysning om hvorvidt projektet forudsætter myndighedsgodkendelse.
- Oplysning om hvorvidt der er ansøgt om andre tilskud til aktiviteten.
- Kontaktinformation.
- CVR-nummer eller CPR og bankkonto nummer, hvor de ansøgte midler kan udbetales til.

Krav til projekterne

- Projektets formål er naturpleje, naturgenopretning eller andre typer naturprojekter
- Projektet udføres i Gribskov Kommune
- Projektet skal kunne rummes inden for gældende regler, fx Naturbeskyttelsesloven, fredningsbestemmer mv.
- At den pågældende aktivitet ikke betales af andre tilskud, så der sker dobbeltbetaling.
- Det kommunale tilskud kan benyttes som medfinansiering til andre tilskudsansøgninger

Vurdering og praktiske oplysninger

Ansøgningerne vurderes ud fra pris og natureffekt. Ansøgninger om områder som ligger indenfor fredede områder, eller indeholder særlige arter prioriteres højest. Desuden ønskes at tiltagene samlet set kommer flest muligt til gode og er geografisk fordelt i kommunen. Det er et vilkår, at indsatsen udføres i perioden 01.11.2021- 01.03-2022.

Vi udarbejder en uddybende vejledning, hvor det tydeligt fremgår, hvad der kan søges om tilskud til, hvilke udgifter vi ikke kan støtte, og hvordan tilskuddet bliver udbetalt. Vejledningen forventes klar primo juli, og vil kunne læses her.