I Gribskov Kommune har vi vilde rabatter - med respekt for trafiksikkerheden

Græsrabatterne langs kommunens veje er hjemsted for en masse blomster og insekter. I Gribskov vil vi gerne skabe plads til at øge biodiversiteten i driften af rabatterne.

Vores græsrabatter bliver derfor kun slået to gange om året. I foråret og i efterår.

Udover at slåningerne er med til at sikre oversigtsforhold og renhold af vores afvandingsgrøfter, så skaber de samtidig nogle betingelser, som er med til at sikre biodiversiteten i vores græsrabatter.

Rabatslåning i foråret

Ved vores forårsslåning slås der fra kørebanekant og ud til 1 meter. Slåningen er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Derudover slås arealer som er nødvendige for at sikre oversigtforholdende.

Rabatslåning om efteråret

I efteråret slås rabatterne ud til skel, dog max til 5 meter. Slåningen sikre, at der ikke gror træer og buske og at bl.a. grøfterne friholdes. Samtidig sikrer den sene slåning, at blomster og urter har bedre vilkår til næste år.

Her kan du se vilde rabatter

Du kan bl.a. se vores vilde rabatter langs med de større hovedveje, som Hillerødvej, Helsingørvej, Kildevej, Græstedvej og Valbyvej.

Evaluering

I vinteren 2021/2022 evaluerer vi på den nye drift. Vi vil se på, om vi kan udvide antallet af strækninger under til trafiksikkerhed, afvanding og muligheder for at indarbejde den ændrede driftsform i kontrakten med kommunens entreprenører. Men vi vil løbende se på, om vi kan udvide antallet af strækninger under hensyn til trafiksikkerhed, afvanding og muligheder for at indarbejde den ændrede driftsform i kontrakten med kommunens entreprenører.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os på e-mail natur@gribskov.dk eller telefon nr. 72 49 60 00 

Kontakt

Natur

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til natur