De kommunale vejarealer bliver vilde

I vinteren 2021/2022 evaluerer vi på tiltaget. Vi vil se på, om vi kan udvide antallet af strækninger under til trafiksikkerhed, afvanding og muligheder for at indarbejde den ændrede driftsform i kontrakten med kommunens entreprenører. Har du spørgsmål kan du kontakte Christian Møller Laursen på e-mail cmlau@gribskov.dk eller telefon nr. 72 49 68 17

På kortet her kan de kommunale arealer ses.