Bi-venlig kommune 2017, 2018 og 2019

Gribskov Kommune blev i 2017 udnævnt som bi-venlig kommune og modtog et certifikat af Danmarks Biavlerforening og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening.

Hvor?

Der blev i 2017 sået bi-venlige blomster på tre bynære arealer:

  • Ved eventpladsen i Græsted
  • Ved Nordstjerneskolen i Helsinge
  • På Birkevang ved det gamle rådhus i Gilleleje.

På arealet på Birkevang står der to-tre bistader.

Hvilke blomster er der sået?

Der er sået boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver og esparsette. Blomsterne indeholder meget pollen og nektar. Arealerne fungerer som en ”tankstation” for honningbier, vilde bier, sommerfugle og andre insekter.

2018

Vi har i 2018 sået insekt-venlig blomster på to bynære arealer:

  • Ved eventpladsen i Græsted
  • Ved Nordstjerneskolen i Helsinge

Areal på Birkevang ved det gamle rådhus lod vi i 2018 stå hen, og flere af blomsterne fra sidste år blomstrede i sommeren 2018.

I 2018 udsåede vi følgende blomster: Rødkløver, Hvidkløver, Kællingetand, Alm. Røllike, Cikorie, Okseøje, Kornblomst, Kornvalmue, Hjulkrone og Honningurt.

2019

I 2019 uddelte vi, i forbindelse med Vandets Dag d. 22. marts, bi-venlige blomsterfrø på genbrugsstationerne. Blomsterfrøene blev revet væk på 2½ time!

Blandingen indeholdte følgende vilde danske blomster:

Alm. Røllike, Klinte, Farve-gåseurt, Smalbladet klokke, Blåklokke, Nældebladet klokke, Kornblomst, Alm. knopurt, Cikorie, Slangehoved, Knoldet mjødurt, Gul snerre, Prikbladet perikon, Blåhat, Hvid okseøje, Kællingetand, Tjærenellike, Trævlekrone, Skov-forglemmigej, Merian, Kornvalmue, Dunet vejbred, Hulkravet kodriver, Alm. brunelle, Nikkende limurt, Dagpragtstjerne, Blæresmælde og Moskus katost.