Varmeplan for Gribskov Kommune

Kommunen er i gang med at opdatere varmeplanen for Gribskov Kommune

Den gældende varmeplan for Gribskov Kommune blev vedtaget i 2013. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede derfor på møde den 3. maj 2022, at varmeplanen skal opdateres. Arbejdet med at opdatere varmeplanen er igangsat og varmeplanen kommer ligesom den gældende varmeplan til at vise hvilke dele af kommunen der er omfattet af kollektiv varmeforsyning. Kollektiv varmeforsyning er enten fjernvarme eller naturgas. I forbindelse med opdateringen af den nuværende varmeplan vil der blandt andet blive foretaget en screening af de områder der i dag har kollektiv forsyning med naturgas. Screeningen skal vise det umiddelbare potentiale for at etablere fjernvarme i de enkelte områder. Kommunen kan endnu ikke svare på om der kommer fjernvarme i de områder der i dag har naturgas, da screeningen af de enkelte områder stadig er i gang. Hvis screeningen viser, at der er potentiale for fjernvarme i det pågældende område, skal der efterfølgende udarbejdes projektforslag for fjernvarmeforsyning af de enkelte områder. Om der kommer fjernvarme, kan således ikke fastlægges i en varmeplan, den vil dog vise hvor kommunen forventer der kommer fjernvarme. Det bindende - hvorvidt, hvor, hvornår der kommer fjernvarme - afklares i et projektforslag efterfølgende. Projektforslag udarbejdes af det enkelte fjernvarmeselskab og projektforslaget indeholder bl.a. en tidsplan for udrulning af fjernvarmen.

Uden for områder med kollektiv forsyning er områderne udlagt til det der hedder individuel forsyning. Et individuelt varmeanlæg er f.eks. en varmepumpe, et pillefyr, et oliefyr eller et elvarmeanlæg.

Den nye varmeplan vil blive godkendt af Byrådet inden årsskiftet. For de områder med naturgas hvor der er potentiale for fjernvarme vil der blive udarbejdet projektforslag i 2023.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret når der er nyt omkring varmeplanen.  

Aftale om klar besked om fjernvarme

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i juni 2022 en aftale om, at alle danskere med gasfyr senest ved årsskiftet 2022 får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Parterne er med aftalen blandt andet enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning i de områder, som har status som gasforsynede og at borgere der er bosiddende i områder med naturgas inden årsskiftet får et brev om hvorvidt de kan forvente der kommer fjernvarme i området. I løbet af 2023 skal de enkelte fjernvarmeselskaber og kommunerne få udarbejdet og godkendt de planlagte fjernvarmeprojekter, og ambitionen er, at fjernvarme er helt udrullet i Danmark i 2028. Se nedenstående link for at læse mere om aftalen.

Gældende varmeplan fra 2013

KL og Regeringens aftale om fremskyndet udfasning af gas

Høring af Varmeplan 2022 for Gribskov Kommune

Varmeplan 2022 for Gribskov Kommune er nu sendt i høring hos berørte forsyningsselskaber. Andre interesserede kan finde udkast til varmeplanen på dagsorden til udvalgsmøde den 29. november 2022 for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Se udkast til varmeplanen i den politiske dagsorden her