Naturlig hydrologi i Gribskov 2022

Naturstyrelsen Nordsjælland har søgt om tilladelse til at genskabe naturlig hydrologi i Gribskov inden for afgrænsningen af Naturnationalpark Gribskov.

Landzonetilladelse til grøftelukninger samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til samme kan ses på Hjemmesiden under ”Høringer og Afgørelser”.

Herunder kan ansøgning samt øvrige bilag til hhv. Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 ses.

Bilag, Rev. ansøgning af 02.06.2021 fra Naturstyrelsen

Bilag, Oversigtskort grøftelukninger fra Naturstyrelsen

Bilag, Områdekort, 18-29 fra Naturstyrelsen

Bilag, Teknisk vurdering, 18-29 fra Naturstyrelsen

Bilag, Væsentlighedsvurdering af marts 2022 fra Naturstyrelsen

Bilag, Natura 2000 udpegningsgrundlag for område nr 133

Relateret indhold