Vi elsker blomster og bier

Gribskov styrker biodiversiteten

Den vilde natur får mere plads

Den vilde natur er lige så stille blevet fortrængt mange steder i landet. I Gribskov Kommune vil vi hjælpe den tilbage igen til gavn for både planter, dyr og mennesker.

Her på siden kan du dykke ned i de seks projekter, som udvalget Udvikling, By og Land har vedtaget. Formålet er at skabe mere biodiversitet på en række områder lige fra grøftekanter til private haver. Vi glæder os til at høre den søde summen øge i styrke og at se de flotte blomster vokse frem i samarbejde med private borgere, foreninger og virksomheder. Sammen får vi Gribskov til at gro. 

  1. Ansøgning om biodiversitet på offentlige arealer
  2. Biodiversitet på kommunale vejarealer
  3. Puljemidler til naturpleje og naturgenopretningsprojekter
  4. Vilde og giftfri haver, foredrag mv.
  5. Faunastriber i samarbejde med NOLA/Agrovi
  6. Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune

 

 

Tiltag

Danmarks vildeste Kommune

Gribskov Kommune er tilmeldt konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

Miljøminister Lea Wermelin besøgte mandag d. 21. juni Gribskov Kommune for at se og høre om vores tiltag i konkurrencen om at være Danmarks VILDESTE kommune! 

Læs mere her!

Du kan læse mere om konkurrencen her på Miljøministeriets hjemmeside. 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på e-mail natur@gribskov.dk eller telefon nr. 72 49 60 00

Naturpris

Der uddeles en naturpris i efteråret 2022

Ture og arrangementer

 

 

4. Vil du også ha' en vild have? Seks gode råd til, hvordan du kan skabe en mere vild sommerhushave

Den vilde natur med hjemmehørende plante- og dyrearter er lige så stille blevet fortrængt.

I Gribskov Kommune vil vi hjælpe den vilde natur tilbage igen til gavn for både planter, dyr og mennesker.

Og der er brug for dig og din have i kampen om at vinde naturen tilbage!

 Læs de seks gode råd her

1. Vær med til at skabe biodiversitet på kommunens arealer

Alle kan søge om at skabe biodiversitet på kommunens arealer. Tiltagene kan for eksempel være etablering af områder med blomster, planter eller bærbuske, som gavner fugle og insekter og meget mere. Læs mere her.

2. De kommunale vejarealer bliver vilde

Vores grøftekanter og andre kommunale vejarealer skal summe og blomstre løs, der hvor det er muligt. Derfor vil vi ændre på driften og bl.a. kun slå dem 1-2 gange årligt og fjerne afklippet. Læs mere her. 

5. Faunastriber i landbrugslandet

Gribskov Kommune har givet tilskud til faunastriber for 13 landmænd og lodsejere. Målet er at skabe flere levesteder i landbrugslandet - for dyr, fugle og insekter. 

Faunastriberne er etableret i samarbejde med Nordsjællands Landboforening (NOLA/Agrovi). 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på e-mail natur@gribskov.dk eller telefon nr. 72 49 60 00

3. Tilskud til naturpleje, naturgenopretning eller naturprojekter

OBS! Fristen for at søge var d. 22. august 2021.

Har du et naturområde, som trænger til en kærlig hånd, eller har du en god idé, der kan skabe mere biodiversitet? Tilskudspuljen giver mulighed for at få det gennemført!

Det kan f.eks. være;

  • rydning for at skabe lysåben natur
  • tilskud til hegning for at sikre afgræsning
  • rydning omkring og oprensning af vandhuller
  • anlæg af nye vandhuller til fordel for løgfrøer  

Læs mere her.