Fælleskommunal §18 pulje 2021

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.
De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.
Formålet med puljen er at støtte frivilligt socialt arbejde, der går på tværs af kommunerne og som eventuel falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler. 

Der gives tilskud til frivilligt socialt arbejde som er relevant for og kan benyttes af borgere i mindst tre af de tilknyttede kommuner.

Der kan både søges til nyskabende aktiviteter og eksisterende aktiviteter. Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra.
Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue
Ansøgningen skal ske elektronisk via ansøgningsskema én gang årligt 1. maj.
Der annonceres i Frederiksborg Amtsavis og Politikens Lokalaviser i slutningen af marts.

Allerød Kommune varetager i 2022 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

Læs mere og hent ansøgningsskema til Fælleskommunal §18 pulje her

Kriterier:
Den fælleskommunale pulje har følgende kriterier for støtte:

  • Der gives støtte til konkrete aktiviteter for målgruppen
  • Der gives støtte til foreninger med et oprettet cvr. Nummer og NEM-konto.
  • Der gives støtte til nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde f.eks. rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
  • Der gives støtte til frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige
  • Der gives i mindre grad støtte til transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige
  • Der gives i mindre grad støtte til lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats


Den fælleskommunale pulje yder ikke støtte til:

  • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet
  • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen
  • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om, anvender foreningen ikke alle midlerne skal de tilbagebetales til Gribskov Kommune.


Økonomiske rammer
De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger, hvilket giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

Se tildeling af de fælleskommunale §18 midler i 2021

Se tildeling af de fælleskommunale §18 midler i 2020