Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

I fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.

Fleksjob

Er et job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Fastholdelsesfleksjob

For at kunne blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads skal arbejdspladsen gennem de foregående 12 måneder have forsøgt at fastholde medarbejderen i et ustøttet job gennem ansættelse under de sociale kapitler i overenskomsten eller på særlige vilkår, medmindre der er tale om akut opstået sygdom.

Kontakt Jobcentret for yderlige oplysninger omkring muligheden for fastholdelsesfleksjob.

Senest opdateret 12-06-2023