Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp til forsørgelse, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvis du er blevet ledig...

 1. Meld dig ledig på jobnet.dk.
 2. Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp gennem borger.dk.
  • Afhængigt af om du har en uddannelse og er over eller under 30 år skal du søge om følgende:
   • Under 30 år uden uddannelse - Uddannelseshjælp
   • Under 30 med uddannelse - Kontanthjælp
   • 30 år - Kontanthjælp
 3. Jobcenteret sender dig en indkaldelse til jobsamtale inden for en uge fra første henvendelse. Hvis du ikke har modtaget en indkaldelse inden for en uge, bedes du kontakte jobcenteret (se nedenstående). 

Læs her hvis du er udlænding og ikke har dansk statsborgerskab og er familiesammenført

Kommunen har pligt til at indberette til SIRI når vi udbetaler offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandske borgere. Hvis du i fremtiden søger om familiesammenføring eller indfødsret, kan din modtagelse af offentlig hjælp til forsørgelse have konsekvenser for dine muligheder for familiesammenføring, eller eventuel sag om indfødsret.

Kontaktoplysninger

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Callcenteret på telefon nr. 7249 6000.