Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp til forsørgelse, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

 

Sådan søger du hjælp til forsørgelse:

Du er blevet ledig og skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Du skal følge disse trin:

  1. Send ansøgning om økonomisk hjælp via borger.dk

 

Ansøg om kontanthjælp, hvis du er under 30 med uddannelse

Ansøg om kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover

Ansøg om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 uden uddannelse

 

Tilmeld dig på jobnet.dk her

Jobnet

 

Til borger uden dansk statsborgerskab og familiesammenføring

 

Hvis du er udlænding og ikke har dansk statsborgerskab, skal du være særlig opmærksom, inden du sender din ansøgning om hjælp til forsørgelse. Kommunen har pligt til at indberette til SIRI når der udbetales offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandsk borger og det kan have betydning for din opholdstilladelse.

 

Hvis du i fremtiden søger om familiesammenføring eller indfødsret, kan din modtagelse af offentlig hjælp til forsørgelse muligvis have konsekvenser for dine muligheder for familiesammenføring, eller eventuel sag om indfødsret

Hvis du vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du søge om dette på www.borger.dk på første ledighedsdag.

Her skal du udfylde ansøgningen om hjælp til forsørgelse og vedhæfte relevant dokumentation. Du vejledes om, hvad der er relevant dokumentation, når du ansøger.

Dato for henvendelse registreres når du indsender din digitale ansøgning, da kontanthjælp og uddannelseshjælp tidligst kan udbetales med virkning fra henvendelsestidspunktet i Jobcentret.

I forlængelse af, at du indsender din ansøgning om hjælp til forsørgelse, vil jobcenteret booke en tid til dig til en samtale i jobcentret. 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores Callcenter på 72496000

Meld dig ledig på Jobnet.dk

Læs om kontanthjælp på borger.dk

Er du under 30 og har uddannelse

Er du er 30 år eller derover

Læs om uddannelseshjælp på borger.dk

Er du under 30 uden uddannelse