Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp til forsørgelse, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvis du vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du søge om dette på www.borger.dk på første ledighedsdag.

Her skal du udfylde ansøgningen om hjælp til forsørgelse og vedhæfte relevant dokumentation. Du vejledes om, hvad der er relevant dokumentation, når du ansøger.

Dato for henvendelse registreres når du indsender din digitale ansøgning, da kontanthjælp og uddannelseshjælp tidligst kan udbetales med virkning fra henvendelsestidspunktet i Jobcentret.

I forlængelse af, at du indsender din ansøgning om hjælp til forsørgelse, vil jobcenteret booke en tid til dig til en samtale i jobcentret. 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores Callcenter på 72496000

Meld dig ledig på Jobnet.dk

Læs om kontanthjælp på borger.dk

Er du under 30 og har uddannelse

Er du er 30 år eller derover

Læs om uddannelseshjælp på borger.dk

Er du under 30 uden uddannelse