Tak for din ansøgning

Gribskov kommune har modtaget din ansøgning om midlertidig overnatning.

Før kommunen kan anerkende overnatningen og orientere beredskabet herom, skal det sikres, at følgende er indsendt:

 • Antal døgn - Angivelse af datoer for overnatningen.
 • Antal personer - Angivelse af antal personer der skal overnatte.
 • Plantegning -  Angivelse af flugtveje/redningsåbninger samt hvor overnatningen finder sted. (Etage, afsnit og/eller lokale nummer)
 • Brandkrav - Angivelse af maksimalt antal personer der må være i lokalet.

Vær opmærksom på, at hvis ansøgningsfristen på 2 uger før første overnatningsdøgn ikke overholdes (4 uger for overnatninger med mere end 150 personer), kan det ikke garanteres at Gribskov Kommune kan nå at behandle din sag. Det betyder at den midlertidige overnatningen ikke må finde sted. Dette gælder ligeledes, hvis der ikke indsendes fyldestgørende materiale eller det materiale kommunens sagsbehandler efterspørger i sagen.

Kræver den midlertidige overnatning byggetilladelse jf. BR18 §6g stk. 3, nr. 2, er ansøgningsfristen 4 uger før første overnatningsdøgn og skal søges igennem Byg og Miljø. Bliver denne frist ikke overholdt kan det ikke garanteres at Gribskov Kommune kan nå at behandle din sag, og kommunen kan derfor give afslag på din ansøgning.

Lovgrundlag

I henhold til bygningsreglementet § 6g må midlertidige overnatninger i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5 (BR18 anvendelseskategorier), højst ske i 50 døgn inden for samme kalenderår. 
Derudover er det i stk. 2 beskrevet at midlertidige overnatninger højst kan se i 7 døgn, i byggeri eller bygningsafsnit, der kan henføres til anvendelseskategori 2, 3 og 6.

I henhold til bygningsreglementets § 6g stk. 2 skal ansøgningen om midlertidig overnatning senest indsendes 2 uger før første overnatningsdøgn - for overnatning med flere end 150 personer dog senest 4 uger før første overnatning.

Ved enhver midlertidig overnatning, skal det sikres, at de driftmæssige foranstaltninger i afsnit 3 i Bilag 11b: Vejledning om præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger (pdf) overholdes. 

Herudover skal ansøger sørge for, at der på overnatningsstedet er: 

 • Forbud mod rygning
 • Brandslukningsmateriel
 • Flugtveje, som kan passeres uden brug af nøgle eller værktøj
 • Mulighed for at alarmere med telefon
 • Virksom røgalarm opsat i hvert soverum

Der kan gives en anerkendelse til midlertidig overnatning, når ovenstående krav er overholdt. Inden du søger, bør du sikre dig at overnatningslokalet lever op til de gældende krav. 

BR18 vejledninger for midlertidige overnatning og lign.

Ansøger skal sikre at der er følgende på overnatningsstedet

 • Forbud mod rygning
 • Brandslukningsmateriel
 • Flugtveje, som kan passeres uden brug af nøgle eller værktøj 
 • Mulighed for at alarmere med telefon
 • Virksom røgalarm opsat i hvert soverum

Relateret indhold