Sortering af affald - forskelige systemer

EU har defineret ambitiøse mål for genanvendelsen af vores husholdningsaffald. Det betyder bl.a., at vi skal sortere i flere fraktioner derhjemme, og have systemer der kan give affaldet nyt liv.

For at få borgernes input og refleksioner var kommunens grundejerforeninger inviteret til dialogmøde d. 3. december 2019, hvor fremtidens mål og nogle mulige løsninger for affaldet blev præsenteret.

Nedenfor kan du se materiale fra dialogmødet og læse om nogle af de løsninger, der kan komme i spil.

EU's konkrete mål kan findes på DAKOFA's hjemmeside.

EU-mål på DAKOFA's hjemmeside

Oplæg til dialogmøde med grundejerforeninger, 3. dec. 2019 (PDF)

Faktaark om optisksortering (PDF)

2 beholdere ved haveboliger og sommerhuse (PDF)

System med 2-kammerbeholdere (PDF)

System med 4-kammer- og 2-kammerbeholder (PDF)