Genbrugsstationer

Her finder du information om kommunens genbrugsstationer.

Covid-situationen

På genbrugsstationerne fastholder vi som udgangspunkt normale forhold. Vi har dog enkelte gange set, at et stort fremmøde giver udfordringer. Beslutningen er, at personalet på genbrugsstationerne i sådanne tilfælde lukker portene midlertidigt, indtil det igen er muligt at holde korrekt afstand på pladsen.

  • Hold afstand og følg skilte og personales anvisninger på pladsen
  • Brug handsker, medbring skovl og vid, hvor du skal aflevere affaldet
  • Sorter affaldet hjemmefra for at undgå unødige ”propper” ved de enkelte containere
  • Kom så vidt muligt kun én person

Nu kan du aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse på genbrugsstationen

Fra den 1. juli 2021 kan du aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse på kommunens genbrugsstationer. Kartonerne kan afleveres sammen med plast fra din husholdning, fx plastikbakker, bobleplast, plastikposer og lign. Mad- og drikkekartoner skal som udgangspunkt ikke skylles, inden du sorterer dem til genanvendelse; de skal blot være tømt og gerne skrabet indhold. Yoghurtkartoner skal dog skylles for at få de sidste rester ud. 

Ofte stillede spørgsmål om plast-, mad- og drikkekartoner.pdf

Her finder du kommunens vejledning til sortering på genbrugsstationerne

Har du lejlighedsvist for meget affald?

Hvis du lejlighedsvist har mere affald, end hvad der kan være i din husstandsbeholder, kan du købe ekstra affaldssække (blå sække) på genbrugsstationen og på rådhuset. Herefter er der følgende to muligheder:

  • Sækkene (max 2 stk.) kan sættes frem på ejendommen på tømmedagen
  • Sækkene (max 2 stk.) kan afleveres på Højelt Genbrugsstation i weekenden (kontakt personalet ved ankomst) 

Husk at bestille tid hos Borgerservice, hvis du vil købe affaldssække på rådhuset.

Bygge- og anlægsaffald

Alt bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer, hvor der fremkommer mere end 1 ton, skal anmeldes til kommunen, inden arbejdet påbegyndes. Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald her. Efter behandling af anmeldelsen, vender kommunen tilbage med information om, hvorledes affaldet skal bortskaffes.

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest, hvilket er sundhedsfarligt, og de skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen. Der må maks. afleveres 10 eternitplader pr. projekt. Hvis du har mere end 10 plader, skal de anmeldes til kommunen som byggeaffald.

Læs mere her

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt Genbrugsstation 

Bøgebjergvej 84

3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation (PNG)

Skærød genbrugsstation

Industrivej 4

3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation (PNG)

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding