Affaldsgebyrer for private

Se takster for 2020 nederst på siden

Private 2021, kr - inkl. moms

Dagrenovation, årligt 

Pr. husstand 1242,00

Tilkøb af ekstra affaldstømning:

1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge 715,00

1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 527,00

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1242,00

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel

Rød spand 180 L inkl. udbringning 636,00

Grøn spand 140 L inkl. udbringning 495,00

Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1173,00

Affaldscontainere 

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 988,00

400 l rød - tømmes hver 2. uge 1344,00

400 l rød - tømmes hver uge 2462,00

600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1165,00

600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1620,00

600/660 l rød - tømmes hver uge 3015,00

770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1307,00

770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1896,00

770/800 l rød - tømmes hver uge 3196,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 30,00

Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk 94,00

Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 532,00

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1302,00

Genbrugsstation mm. 

Gebyr for genbrugsstationer for private 1017,00

Kubeordning

Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering) 36,00

Øvrige ordninger

Håndtering af farligt affald 14,00

Kontrolforanstaltninger af Mårum losseplads 17,00

Gebyr for anvisning af jord 6,00

Administrationsgebyr for private husholdninger 223,00

 

Private 2020, kr - inkl. moms


Dagrenovation, årligt

Pr. husstand 1133,00

Tilkøb af ekstra affaldstømning:

1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge 653,00

1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 480,00

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1133,00


Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel


Rød spand 180 L inkl. udbringning 585,00

Grøn spand 140 L inkl. udbringning 445,00

Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1123,00


Affaldscontainere

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 984,00

400 l rød - tømmes hver 2. uge 1324,00

400 l rød - tømmes hver uge 2427,00

600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1148,00

600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1597,00

600/660 l rød - tømmes hver uge 2971,00

770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1288,00

770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1869,00

770/800 l rød - tømmes hver uge 3151,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 30,00

Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk 93,00

Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 524,00

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1283,00


Genbrugsstation mm.

Gebyr for genbrugsstationer for private 1016,00


Kubeordning

Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering) 36,00


Øvrige ordninger

Håndtering af farligt affald 12,00

Kontrolforanstaltninger af Mårum losseplads 17,00

Gebyr for anvisning af jord 6,00

Administrationsgebyr for private husholdninger 224,00