Affaldsgebyrer for private

Senest opdateret 20-12-2021

Private 2022, kr - inkl. moms

Link til takstblad 2022

Dagrenovation, årligt 

Pr. husstand 1258,00

Tilkøb af ekstra affaldstømning:

1 ekstra rød spand 180 L, tømmes hver 2. uge 724,00

1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 534,00

1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1258,00

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel

Rød spand 180 L inkl. udbringning 648,00

Grøn spand 140 L inkl. udbringning 504,00

Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1195,00

Affaldscontainere 

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 1017,00

400 l rød - tømmes hver 2. uge 1369,00

400 l rød - tømmes hver uge 2508,00

600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1187,00

600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1650,00

600/660 l rød - tømmes hver uge 3070,00

770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1331,00

770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1931,00

770/800 l rød - tømmes hver uge 3255,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 31,00

Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk 96,00

Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 541,00

Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1326,00

Genbrugsstation mm. 

Gebyr for genbrugsstationer for private 1067,00

Kubeordning

Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering) 56,00

Øvrige ordninger

Håndtering af farligt affald 14,00

Kontrolforanstaltninger af Mårum losseplads 21,00

Gebyr for anvisning af jord 7,00

Administrationsgebyr for private husholdninger 228,00