Valg af tandlæge

Alle børn fra 0-18 år, som bor i Gribskov Kommune, kan gå gratis til tandlæge på én af kommunens to klinikker i enten Helsinge eller Græsted.

Barnet indkaldes automatisk til den klinik, I bor tættest på. I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til.

I indkaldes til det første besøg, når jeres barn er 12 måneder.

Honorartabel - PDF

BUT-overenskomst - PDF 

Tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge

Børn og unge mellem 0-16 år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge.

Gribskov Tandpleje skal have besked før I starter

Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn.

Tilskud og egenbetaling

Gribskov Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne.

Særlig behandlinger skal godkendes

Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge.

De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Børne og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) og nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge i ortodonti. Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, når de ikke overstiger nedenstående beløbsgrænser:

  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 986 kr.
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.009 kr.
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr.
  • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.205 kr.

Beløbet reguleres løbende med samme procentsats, som øvrige BUT- ydelser

Tandlægeskift

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.  

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.

Honorartabel

Overenskomst

Tandplejetilbud i anden kommune

Børn og unge mellem 0-16 år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje.

Gribskov Tandpleje skal have besked før I starter

Hvis I ønsker at modtage det samlede tandplejetilbud i en anden Kommunes Tandpleje, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken Tandpleje I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den anden kommunes Tandpleje om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. En kommune kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner, såfremt de ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Tandlægeskift

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.