Visualiseringer

I PDF'en vises, hvordan flowet i skolen vil være. Mod sydvest vil indskoling og FO være, de to klynger mod øst skal rumme Mellemtrinnet og klubben, mens den nye tilbygning mod nordvest skal huse den nye udskoling. Alt bindes sammen i hjertet af skolen, hvor atriummet overdækkes og skaber en ny dynamik i skolen. Størstedelen af faglokalerne placeres – som i dag – i kælderen.

Se oversigt over området (PDF)

Her ses hovedindgangen, med den nye tilbygning, der skal rumme udskolingen. Hele skolen forsynes med de takkede tage - såkaldte shedtage- der giver et rigtigt godt lysindfald.

Det udendørs atrium overdækkes og vil fremover indgå i hjertet af skolen, der skal bidrage til at binde de 4 klynger sammen og skabe et godt flow i hele skolen.

Her ses to visualisering af den nye udskolingsbygning.

I PDF'en ses en foreløbig skitse af, hvordan udearealerne vil være. Der etableres blandt andet en løbebane rundt om skolen, og der bygges en pavillon mod Søborg Kanal til udendørs undervisning.

Se kort over udearealer ved området (PDF)