Projektet

Enemærke og Petersen har fremsendt et gennemarbejdet tilbud, som sikrer en grundig renovering af de eksisterende bygninger, hvor bl.a. alle ikke-bærende vægge rives ned og genopbygges i miljø- og akustikvenlige materialer. Læringscenteret placeres i midten af bygningen, hvor også det nuværende atrium åbnes og overdækkes, så det binder skolens to etager godt sammen. I alle basisrum hæves lofterne, og der etableres grupperum, som giver mulighed for fleksibel brug af lokalerne. På hele skolen etableres såkaldte shedtage, der skaber et rigtig godt lysindfald. Der er fin adskillelse af indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor sidstnævnte placeres, så det fortsat er muligt at have det unikke udskolingsmiljø, der er på Rostgårdsvej i dag. Der er endvidere taget behørigt hånd om udearealerne hele vejen rundt om skolen. Projektet fremstår således gedigent såvel indendørs som udendørs.

På det tekniske område er der valgt solide materialer, men det skal nævnes, at hele taget ikke renoveres. Det er vurderet, at taget overordnet set er i så god en stand, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at foretage en reel udskiftning. Renovering begrænses til omkring etablering af ovenlysvinduer, ligesom der foretages en taggennemgang, hvor der foretages reparationer i nødvendigt omfang.