Opgaven

Opgaven omfatter om- og tilbygning af Gilbjergskolens afdeling på Parkvej 101 i Gilleleje. Skolen er i dag en tresporet skole med indskoling og mellemtrin samt et integreret specialtilbud, men skolen skal udvides til et samlet læringsmiljø for tre spor i 0-6. klassetrin og fire spor i 7-9. klassetrin samt et specialtilbud for op til 30 elever.

Opgaven består i ombygning og energirenovering af de eksisterende bygninger fra 1976 samt en udvidelse, så skolens bygninger også kan rumme udskolingstrinnet. Skolens idrætsfaciliteter er ikke omfattet af opgaven.

Skolen består i dag af fem klynger – en central klynge og fire klynger placeret i hvert hjørne af den centrale klynge. En af klyngerne (klynge A) skal nedrives, og der skal i stedet opføres en tilbygning på 1.500 m² mod Søborg Kanal. De fire resterende klynger skal energirenoveres og ombygges. Der indgår endvidere en option på projektering og etablering af nye trafikforhold på og omkring skolens område.
Totalentreprisekontrakten omfatter al projektering, planlægning samt bygge- og anlægsarbejder

Intentionen

Gribskov Kommune ønsker at etablere et fremsynet læringsmiljø, der både er funktionelt og af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet. Læringsmiljøet skal om- og tilbygges, så det fungerer optimalt for de daglige brugere og er et inspirerende sted at gå i skole, modtage undervisning, udfolde sig socialt og være på arbejde.

Skolen skal primært ombygges med skolefunktionen for øje, men da skolens faciliteter i vid udstrækning anvendes af fritidsbrugere, skal ombygningen ske, så fritidsbrugerne i rigt omfang både kan benytte og bringe nytte til skolen.

Figuren illustrerer samspillet mellem læringsområdets forskellige brugergrupper og skolens faciliteter.

Visionen

  • Gribskov Kommune har formuleret en vision for det kommende læringsområde. Visionen tager afsæt i kommunens politiske målsætning for børne- og ungeområdet om at:
  • Alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn og den enkelte unge oplever faglig progression og udnytter sit potentiale uanset social baggrund.
  • Alle børn og unge har sociale, relationelle kompetencer til at indgå i fællesskaber.
  • Børn og unges trivsel og sundhed styrkes.
  • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Se den fulde vision her (PDF)