Familievejlederordningen

Når Gribskov Kommune bliver orienteret om, at dit barn har fået konstateret nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, inviteres du til et fælles informationsmøde jævnfør Barnets Lov § 81, stk. 4.

Formålet med informationsmødet er:

  • at sikre, at du og din familie får et tilbud om introducerende råd og vejledning, så du har kendskab til mulighederne for hjælp i Gribskov Kommune.
  • at oplyse om handicaporganisationer på området.
  • at give mulighed for at få kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne, som også deltager til informationsmødet, med henblik på dannelse af netværk.

Familievejlederordningens indhold er af generel og overordnet karakter, og er en form for brobygning mellem dig og Gribskov Kommune.

I familievejlederordningen er der ikke kompetence til at træffe afgørelser.

Familievejlederordningen er et frivilligt tilbud og et enkeltstående informationsmøde. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs og efter mødet. Hvis der er behov for yderligere vejledning, henvises du til rette afdeling.

Hvis vi ikke har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse, eller du er i tvivl om, om vi har fået besked, er du altid velkommen til at kontakte os. Send en mail til socialeindsatser@gribskov.dk med titlen ”Familievejlederordning” i emnefeltet og oplysninger om barnets navn, fødselsdato og funktionsnedsættelse i mailen.

Her kan du læse om, hvordan du sender Digital post

Hvis det er dokumenteret, at du har fået tilbuddet tidligere, vil du blive henvist videre.