SSP - den forebyggende indsats for unge mellem 12 og 18 år

SSP er den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Socialforvaltning og Politiet.

SSP samarbejdet skal opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt og kommunalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
Målet med SSP-samarbejdet er forebyggelse i forhold til børn og unge, der begår kriminalitet eller udviser anden uhensigtsmæssig adfærd. SSP har derudover til opgave, at handle på enkeltsager og akutte problemstillinger, der måtte opstå.
SSP-samarbejdet udgør det lokale beredskab, og er således forpligtet på at handle på ovenstående problematikker.
For at sikre målsætningen for det kriminalpræventive arbejde, benyttes følgende fremgangsmåder:

  • Afdække, screene og beskrive tendenser i kommunen.
  • Afklare hvilke forebyggelsesmuligheder der er, samt fastsætte, hvem der handler herpå.
  • Planlægge, koordinere og gennemfører kriminalitetsforbyggende indsatser.
  • Evaluere og dokumentere de kriminalitetsforebyggende indsatser.

Derudover skal der i samarbejdet lægges vægt på at:

  • Sikre vidensdeling.
  • Udvikle nye metoder.
  • Koordinere indsatser på tværs af fagområder og sektorer samt inddrage pårørende og lokalsamfundet.

Gribskov Kommunes opsøgende medarbejdere

Gribskov kommunes opsøgende medarbejdere består af 2 fuldtidsmedarbejder.
En opsøgende SSP-medarbejder skal arbejde opsøgende og kriminalpræventivt på gadeplan. Målgruppen for det opsøgende arbejde er primært børn og unge mellem 12 og 18 år.
Den opsøgende funktion har til formål, at opsøge, danne relationer og hjælpe børn og unge væk fra gaden og videre i de tilbud der findes i kommunen på almenområdet. Den præventive funktion har til formål, at være en betryggende enhed i gadebilledet, en empatisk grænsesætter for de grænsesøgende i gadebilledet og en synlig betryggende enhed ved diverse arrangementer i Gribskov Kommune.

SSP kan kontaktes via nedestående kontaktoplysninger. Ved akut opståede problemer kontaktes Nordsjællands Politi på telefon 4927 1448

SSP-Konsulent
Ann Oppermann
Mobil : 72 49 61 54
Email: aoppe@gribskov.dk