Serviceniveauer - det socialtfaglige område

Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område.

Hvorfor serviceniveauer?

Det konkrete formål med serviceniveauer er at fastsætte generelle vejledende niveauer for tildeling af støtte til udsatte børn, unge og familier.

Administration af serviceniveauer

Serviceniveauer fastlægger som udgangspunkt kommunens administrative praksis på området. De enkelte serviceniveauer er alle udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området. Alle sager behandles dog fortsat ud fra et individuelt skøn og serviceniveauerne skal derfor ses som en guideline til sagsbehandlerne.

Læs serviceniveauer for det socialfaglige område her (PDF)

Tidsfrister for sagsbehandling

Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Ansøgninger om hjælp og støtte efter Lov om Social Service § 52 m.v. har en maksimal behandlingstid på 4 måneder før der træffes afgørelse.

Hjemviste sager: 3 måneder