Firstmove

Firstmove er er vores tilbud til unge, der har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.

Firstmove arbejder ud fra en handleplan, der er lagt i samarbejde med en socialrådgiver, din familie og dig som ung. Tilgangen tager udgangspunkt i din selvforståelse og udviklingsproces, under hensyn til dine og dine omgivelsers forståelse af dit stof- eller alkoholforbrug.

Tænker du, at dette tilbud kunne være interessant for dig - eller en af dine nærmeste, er du velkommen til at kontakte Gribskovs Rådgivningscafé, eller den lokale FSI rådgiver som er tilknyttet din skole.

Du kan læse om rådgivningscaféen her:

Rådgivningscafé