Fremskudt social indsats (FSI)

I Gribskov Kommune har vi socialrådgivere tilknyttet alle kommunale daginstitutioner og skoler.

Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere. Kontakten til FSI-rådgiverne kan etableres gennem personalet på skolen eller daginstitutionen.

Der vil i løbet af foråret 2020 fremgå en ny beskrivelse på Aula og på Børneintra af vores FSI-tilbud med kontaktoplysninger på rådgiverne.

Går dit barn i et privat dagtilbud eller på en privat skole skal du kontakte åben, anonym rådgivning for henvisning.