Hvor kan jeg få hjælp og vejledning som forælder?

Hvis du er bekymret for dit barn, er første skridt at kontakte dit barns sundhedsplejerske, dagtilbud eller skole. Hvis du har udfordringer, som du ikke kan få hjælp til hos sundhedsplejersken, i daginstitutionen eller på skolen, kan du kontakte kommunen.

Hvis det er første gang, du vil i kontakt med kommunen vedrørende dit barns udfordringer eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du møde op til åben, anonym rådgivning. Her sidder en FSI rådgiver, en PPR psykolog og en SSP konsulent klar til at vejlede og hjælpe. Du kan læse mere om åben, anonym rådgivning og åbningstider her.

Når Gribskov Kommune har fået kendskab til, at et barn har fået konstateret en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal kommunen give et tilbud om rådgivning og vejledning om, hvilke rettigheder familien har og hvilke hjælpe- og tilbudsmuligheder, der er igennem Gribskov Kommune. Du kan læse mere om familievejlederordningen

Åben, anonym rådgivning om børn og unge mellem 0 og 18 år

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Børn med varige lidelser og handicap

Handleplan for ordblinde børn og unge

Specialpædagogiske skoletilbud og dagtilbud

Fremskudt social indsats (FSI)

Ungeindsatsen - unge mellem 14 og 29 år

SSP - den forebyggende indsats for unge mellem 12 og 18 år

Akut brug for hjælp - hvad gør du?

Bekymring for et barn - underretning

Serviceniveauer - det socialfaglige område

Beredskabsplan