Hjælp og pleje

Kommunen tilbyder hjælp og pleje til borgere der har behov for dette. Herunder kan du læse om, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du ansøger om hjælp og pleje.

Du kan blive visiteret til at modtage hjælp og pleje i form af praktisk hjælp, hjælp til personlig pleje og sygepleje. Tilbuddene tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp.

Læs mere om tilbuddene nedenfor og se, hvilke firmaer der er godkendt til at levere hjælp og pleje i Gribskov Kommune.

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Sygepleje

Leverandører af hjælp og pleje

Omsorgstandpleje

Hjælp ved uhelbredelig sygdom

Hjælpemidler

Madservice