Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig over 75 år. Indholdet i besøget består overvejende af råd og vejledning omkring sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

Besøget er et tilbud til alle borgere over 75 år, som ikke modtager personlig pleje. Besøget er et tilbud og samtalen er fortrolig.

Besøget har eksempelvis fokus på:

  • Din aktuelle livssituation
  • Sundhed og trivsel
  • Et aktivt og sundt ældreliv
  • Råd og vejledning om aktiviteter og muligheder for støtte

Kontakt Gribskov Kommune for mere information:

  • Marianne Ebert.Jensen, tlf. 7249 6188
  • Lene Dyring, tlf. 7249 7446

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg på borger.dk

Lovgrundlag: Lov og Social Service (Serviceloven) § 79a.