Helsinge - Dispensation til byggeri/overdækninger inden for skovbyggelinjen

20-03-2024

Gribskov Kommune har givet en lovliggørende dispensation til drivhus på 8,4 m2, overdækning på 14 m2 samt halvtag på 66 m2, som alle tre er beliggende inden for skovbyggelinjen.
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 17 (bestemmelse om skovbyggelinjen).

Klagefrist: den 17. april 2024