Rågeleje – afgørelse om dispensation til etablering af skur

22-03-2024

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til opførelse af et skur.
Klagefristen er den 19. april 2024