Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

31-05-2024

Landzonetilladelse til opførelse af 100m² garage
Klagefrist til den 28.06.2024