Endelig vedtagelse af lokalplan 10.79.1 - Lokalplan(-tillæg) for et Erhvervsområde i Vejby

07-05-2024

Gribskov Kommune har den 6. maj 2024 endeligt vedtaget lokalplantillæg 10.79.1 for et erhvervsområde i Vejby. På grund af tekniske udfordringer blev vedtagelsen først offentliggjort den 7. maj 2024, hvorved klagefristen også påbegyndes fire uger fra denne dato. Dette tillæg, betegnet Lokalplan 10.79.1, omhandler ændringer af mindre betydning.